Retningslinjer for udstedelse af gæstekort

Hvem må få adgang?
Gæster, uanset ærinde, kan få adgang til lufthavnens afspærrede områder under forudsætning af, at de bliver ledsaget under hele besøget af en person med et Billund Lufthavn id-kort.

Antal ledsagere/gæster
Antallet af ledsagere skal til enhver tid være tilstrækkelig til at opretholde kontrollen med gæsterne. Én ledsager må maksimalt ledsage 10 personer (11-20 gæster = to ledsagere osv.).

Der laves aftale med de(n) afdelingsleder(e), der har ansvaret for de områder, man ønsker at vise sine gæster rundt i. Undtaget herfra er områderne i afgangshal og ankomsthal samt hvis formålet er at handle/spise i Sales.

Besøg i Cargo Center Billund er kun muligt inden for deres åbningstid.

Udgør antallet af gæster mere end 10 personer, skal der ligeledes søges om tilladelse til dette hos din afdelingsleder via denne  formular. Den udfyldte formular afleveres i Hovedvagten eller Checkpoint Nord.

Ledsagerens ansvar
Ledsageren har ansvar for, at de gældende regler inden for security og safety (f.eks. høreværn, vest mv.) overholdes. Man har som ledsager alene adgang til de områder på lufthavnen, som er anført på id-kortet.

Gæstekort + registrering
For at en gæst kan få adgang til lufthavnens afspærrede områder, skal gæsten registreres (navn, firmanavn og CPR-nummer) og have udleveret et af lufthavnen godkendt gæstekort, som skal bæres synligt.

Disse gæstekort udleveres i Hovedvagten, Checkpoint Nord, Cargo Center Billund samt Drift & Vedligehold.

Hvor mange gange må en gæst komme?
En gæst må maksimalt komme ind på lufthavnens afspærrede områder 14 gange inden for 12 måneder.

Slip for ventetid i forbindelse med udlevering af gæstekort
Hvis du ønsker at spare på ventetiden, kan du med fordel informere os om oplysningerne på gæsterne (navne, firmanavne og CPR-numre) til Hovedvagten (hovedvagt@bll.dk) eller Checkpoint Nord (cpnord@bll.dk). Så har vi gæstekortene klar til det ønskede tidspunkt.