Adgang til King Amlet Lounge

Priser og samarbejdspartnere

Som afrejsende fra Billund Lufthavn har du mulighed for at købe adgang til King Amlet Lounge.

Et besøg koster kr. 200,-, som betales ved indgangen til King Amlet Business Lounge. Ønsker man at besøge loungen mere end to timer før afgang, er prisen kr. 250,- og startes besøget over 4 timer før afgang, er prisen kr. 300,-.

Loungebesøg sælges under hensyntagen til drift og kapacitet den pågældende dag og tilbydes normalt ikke til grupper af rejsende.

Ønskes loungebesøg i forbindelse med grupperejser sendes i god tid inden afrejsen en forespørgsel til lounge@bll.dk. Under hensyntagen til driften og kapaciteten den pågældende dag vurderes det, om forespørgslen kan imødekommes.

King Amlet Lounge samarbejder med følgende: