Driftsområdet

Information om driftsområderne

Passagerhandling

I denne afdeling er der ansat passagerassistenter. Passagerassistenternes arbejdsopgaver består primært i at servicere afrejsende passagerer ved check-in - herunder at hjælpe ved check-in-automaterne samt ved boarding i gatene. Nogle medarbejdere i Passagerhandling modtager passagerer ved ankomst og behandler sager vedrørende bortkommen bagage. Bag kulisserne arbejder en række medarbejdere med at planlægge, gennemføre og kontrollere afviklingen af flytrafikken.

 

Rampehandling

I Rampehandling sorterer, læsser og losser medarbejderne (portørerne) bagage/fragt fra flyene. Som portør er man endvidere ansvarlig for overholdelse af laste- og sikkerhedsprocedurer. En del portører er desuden med i brand- og redningsberedskabet.

 

Safety

Safety består af tre afdelinger:
Havnekontoret, der beskæftiger trafikoperatører, som observerer lufthavnens aktuelle vejrforhold og udfærdiger meteorologiske meldinger samt kontrollerer og videresender flyveplaner og andre flyoperationelle oplysninger.

Marshalafdelingen er et væsentligt omdrejningspunkt i forbindelse med trafikafviklingen. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. guidning af fly ved landinger og starter, koordinering af kontakten til og fra de øvrige trafikrelaterede områder samt buskørsel på airside.

 

Brand & Redning

I denne afdeling er der ansat redningsledere, hvis arbejde bl.a. består i at fungere som indsatsledere i forbindelse med havari-situationer samt i samarbejde med vagthavende driftsleder i Rampehandling at varetage ledelsesopgaver for det tilknyttede brandpersonel. Desuden varetager redningslederen førstehjælp ved tilskadekomst eller sygdom i lufthavnsområdet samt handicaphåndtering i forbindelse med flyankomster/-afgange.

 

Security

Arbejdsopgaverne i Securityafdelingen omfatter sikkerhedskontrol af passagerer, bagage, personale, gods og køretøjer. Kontrollen foregår bl.a. vha. røntgenudstyr, metaldetektorer samt manuelt eftersyn.

Du kan læse mere om sikkerhedskontrollen ved at følge linket herunder:

Læs mere


<< Tilbage til "Job i lufthavnen"