Om ansættelse i Billund Lufthavn

Trygge og ordnede ansættelsesforhold

Når du søger ansættelse i Billund Lufthavn, er det væsentligt, at du gør dig klart, at en del af de job, der er i virksomheden, indebærer arbejdstider aften, nat og weekend. Arbejdstiden følger naturligt de rytmer, der er i afviklingen af flytrafikken. Det er nødvendigt, at vores medarbejdere kan stå til rådighed, når fly og passagerer er der.

I visse afdelinger benyttes en del medarbejdere på deltid, idet der er behov for en stor bemanding i kortere tidsrum. Der vil endvidere i perioder være en del ansatte med tidsbegrænsede ansættelsesforhold i forbindelse med bemanding i højsæsonen.

Du vil som nyansat i en jobfunktion på lufthavnen komme igennem et oplæringsforløb, som kan bestå af både oplæring på arbejdspladsen og kursusaktivitet.

Alle nyansatte deltager i en obligatorisk introduktionsdag, hvor Billund Lufthavns forretnings-målsætninger og personalepolitikker samt væsentlige securityområder gennemgås. Der vil desuden være lejlighed til at komme rundt og besøge alle funktioner på virksomheden.

Det er en forudsætning for ansættelse i Billund Lufthavn, at der kan fremvises straffeattest uden anmærkninger, og at politiet kan udstede en generel adgangshjemmel, jf. Luftfartslovens § 70, 2. punkt. Denne skal fornyes hvert tredje år. I særligt betroede områder er det nødvendigt at kunne fremvise en udvidet straffeattest uden anmærkninger.

Oplysningspligt under rekruttering - PDF

 

Tilbage til "Job i lufthavnen"