Bedste resultat nogensinde

Med et overskud på DKK 63,3 mio. i 2017 har Billund Lufthavn A/S landet sit bedste resultat i sin 53-årige historie. Næsten 3,4 mio. passagerer og 72.000 tons luftfragt har lagt grunden til det gode økonomiske resultat.

15. marts 2018 08:00
“Stigningen i passagertallet er 9,2 % i et år, hvor de fleste andre større lufthavne i Danmark kun havde marginal fremgang eller lige-frem tilbagegang, så det har været et år, hvor vi i Billund har taget markedsandele,” siger adm. direktør Kjeld Zacho Jørgensen. “Nye destinationer, helårsruter og god belægning på flyene har tilsam-men bidraget til en passagervækst på 283.000 rejsende. Og det in-teressante er, at det er i de traditionelt laveste måneder, at væk-sten er størst. November til februar har historisk set været lidt stille i lufthavnen, men den tid er ovre. Vi ser nu mere end 200.000 pas-sagerer i alle måneder, mange måneder mere end 300.000, og det gør naturligvis lufthavnen særdeles robust,” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen.

Bestyrelsesformand Clas Nylandsted Andersen er godt tilfreds med de gode resultater i 2017. “Vi har gennem de seneste otte år ople-vet passagervækst og positive økonomiske resultater som en følge af en ambitiøs og målrettet indsats for at udvikle den internationale tilgængelighed i det jysk-fynske område. I løbet af de seneste ti år har vi øget passagertallet med 50 %, og vi ser ingen grund til, at det ikke skulle kunne fortsætte i de kommende år,” udtaler Clas Ny-landsted Andersen.

“En stor ros til personale og ledelse for engagement og vilje til at fortsætte udviklingen af Billund Lufthavn. Vi ved, at de rejsende forventer god service, og det er et af vores allervigtigste områder i lufthavnen. Med de seneste års resultater fremstår Billund Lufthavn A/S som en særdeles velkonsolideret og robust virksomhed, der er godt rustet til fremtidig vækst,” siger bestyrelsesformanden.

“Betydningen af en international lufthavn i det jysk-fynske kan næppe overvurderes, da den internationale tilgængelighed både skaber let og direkte adgang til markeder og samtidig skærper virk-somhedernes konkurrenceevne - begge dele er med til at give et substantielt bidrag til den regionale samfundsøkonomi,” siger Kjeld Zacho Jørgensen. “Så derfor fortsætter vi vores intensive arbejde med at fastholde de gode forbindelser, der allerede er fra Billund, og samtidig sørge for, at nye kommer til. I 2018 vil der være flere nyheder, som vil lægge grunden til vækst for niende år i træk.”

Hovedtallene fra årsregnskabet for 2017 er:
Nettoomsætning DKK 773,0 mio. mod DKK 714,1 mio. i 2016
Årsresultat DKK 63,3 mio. mod DKK 58,7 mio. i 2016
Egenkapital DKK 594,4 mio. mod DKK 519,1 mio. i 2016
Balancesum DKK 1.188,0 mio. mod DKK 1.004,0 mio. i 2016

Det samlede årsregnskab vil blive forelagt generalforsamlingen den 14. maj 2018 til endelig godkendelse.