Billund Lufthavn på god kurs

Billund Lufthavn A/S kom ud af 2013 med et overskud på DKK 24,2 mio. før skat. Den samlede omsætning nåede DKK 591,4 mio., hvilket er DKK 28,8 mio. bedre end året før. I 2013 satte lufthavnen endnu engang passagerrekord.

10. marts 2014 15:00

"2013 var et år, der på mange måder forløb som forventet set med lufthav-nens øjne", siger adm. direktør Kjeld Zacho Jørgensen. "Med et passagertal på næsten 2.830.000 og et overskud før skat på DKK 24,2 mio., har 2013 vist, at Billund Lufthavn er på ret kurs igen efter Cimber Sterlings konkurs i 2012. Det er dog samtidig vigtigt at nævne, at det for en række flyselskaber og charterarrangører har været et udfordrende år med uroligheder i Egypten, en solrig dansk sommer og de feriemæssige konsekvenser af forårets lærerkonflikt", udtaler Kjeld Zacho Jørgensen.

 

Bestyrelsesformand: Et tilfredsstillende resultat 

Formand for bestyrelsen, direktør Clas Nylandsted Andersen, vurderer også, at der er tale om et godt resultat. "Luftfartsbranchen er udsat for mange forskellige påvirkninger, lokalt, nationalt og internationalt, og derfor er det tilfredsstillende, at resultatet for 2013 er positivt, både hvad angår passagertallene og økonomien. Sommeren 2013 var den største i lufthavnens historie med mere end 386.000 rejsende i juli måned, og der er god grund til at glæde sig over, at så mange vælger at benytte Billund Lufthavns faciliteter og rejsemuligheder", siger Clas Nylandsted Andersen. "Et sådan resultat nås ikke uden engagerede og dygtige medarbejdere, så derfor vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke medarbejderne for en flot indsats hele året".

 

Udenrigsruterne i god vækst

Især udenrigsruterne viste god vækst i 2013. Med en stigning på 5,7 % nåede antallet af rejsende med udenrigsruterne op på 1.735.762; 93.030 flere end i 2012. Netværksselskaberne har hen over hele året haft god vækst, og med SAS tilbage i lufthavnen blev der sat yderligere fokus på forbindelserne til de skandinaviske hovedstæder. SUN-AIR har gennem hele året haft 8 destinationer på rutekortet og er som lokalt baseret selskab væsentlig for ruteudbuddet i lufthavnen.

Også indenrigsruten til København havde god vækst med 118.902 passagerer; en stigning på hele 40,6 %, hvilket skyldes, at ruten var ubetjent i 3 1/2 måned i 2012.

Chartertrafikken faldt med 32.565 passagerer til 958.391 passagerer, hvilket primært skyldes faldende trafik til Egypten samt en sommer med masser af sol.

 

Af hovedtal fra Billund Lufthavn A/S kan nævnes:

Passagertallet nåede 2.829.507 - i 2012 var det 2.734.807

Godsmængderne var 63.420 tons - i 2012 var det 61.666 tons

Investeringerne beløb sig til DKK 49,6 mio. - i 2012 var det DKK 78,8 mio.

Den samlede omsætning var DKK 591,4 mio. - i 2012 var omsæt-ningen DKK 562,6.