Billund Lufthavn skal have ny adm. direktør

Kjeld Zacho Jørgensen har sagt sit job op som øverste chef i Billund Luft-havn. For nogle år siden blev han gift og flyttede op til sin hustru i Norge. Men efter flere års pendling er det nu slut.

13. marts 2018 07:54
I knap otte år har Kjeld Zacho Jørgensen siddet i chefstolen, og det har været otte år med stigende vækst i både omsætning og passagertal. Det er derfor med vemod, at bestyrelsesformand Clas Nylandsted Andersen har taget imod sin direktørs opsigelse.

"Vi har jo i bestyrelsen vidst, at hvis Kjeld ikke lige var på forretningsrejse, til-bragte han weekenden i Bergen. Så inderst inde har jeg jo nok tænkt, at det var på lånt tid, at vi havde gavn af Kjeld Zacho Jørgensens store evner som virksomhedsleder. Han har været en visionær og innovativ direktør med et stort engagement”, siger bestyrelsesformand Clas Nylandsted Andersen.
 
Billund Lufthavn har for alvor slået sig fast som Vestdanmarks internationale lufthavn. Antallet af nye ruter stiger, og der er direkte forbindelse til 100 desti-nationer i Europa og forbindelse til 540 destinationer verden over med ét stop. 

3,5 mio. passagerer forventes i 2018 at rejse gennem Billund Lufthavn. Pas-sagerantallet vækster med ca. 300.000 årligt, og årets resultat for 2017 ventes at runde 60 mio. kr. Det er således en Lufthavn i god gænge, som Kjeld Za-cho Jørgensen videregiver.

“Jeg har haft otte fantastiske år i Billund Lufthavn. En spændende arbejds-plads med engagerede medarbejdere og en udvikling som jeg har været så privilegeret at være en del af. Men jeg må erkende, at med et arbejde i Billund og familien i Bergen hænger hverdagen ikke rigtigt sammen. Og det har jeg nu taget konsekvensen af. Det har været en beslutning, der har krævet man-ge overvejelser, men jeg er sikker på, at det er det rigtige at gøre”, siger Kjeld Zacho Jørgensen.

Hans afløser bliver den nuværende kommercielle direktør i Billund Lufthavn, Jan Hessellund, der de seneste år har været en del af den strategiske ledel-sesgruppe, og derfor har et indgående kendskab til virksomheden.

"Med ti års erfaring i Billund Lufthavn, de seneste to år som direktør, er jeg beæret og glad for den tillid, bestyrelsen viser mig som kommende adm. di-rektør. En særlig opgave bliver at føre lufthavnens strategi "Udvikling med vil-je" ud i livet. Jeg glæder mig til at få stafetten for en veldrevet virksomhed i et internationalt miljø”, siger Jan Hessellund.

Kjeld Zacho Jørgensen fratræder først sin stilling ultimo maj, hvorfor der bli-ver tid til overdragelse til gavn for både medarbejdere og lufthavn.

”Kjelds mangeårige virke i politiske sammenhænge har været et stort aktiv for Billund lufthavn, og han har skabt en stærk organisation. Med Jan Hessellund får vi en adm. direktør, der kan videreføre opgaven, og som selv har siddet med ved vigtige strategiske beslutninger om lufthavnens fremtid”, siger Clas Nylandsted Andersen.