Et år med god fremgang for Billund Lufthavn A/S

Billund Lufthavn A/S kom ud af 2016 med et overskud på DKK 58,7 mio. Den samlede omsætning steg til DKK 714,1 mio., hvilket er en stigning på 10 % i forhold til 2015. For første gang i lufthavnens historie kom passagertallet op over 3 mio. rejsende.

17. marts 2017 09:00

 

”2016 har været endnu et godt år for Billund Lufthavn. Milepælen på 3 mio. passagerer har vi kigget efter de seneste år, og i 2016 lykkedes det så endelig at nå målet. Helt nøjagtigt rejste 3.092.013 passagerer gennem lufthavnen,” siger Kjeld Zacho Jørgensen. Fremgang på alle flysegmenterne – udenrigs, indenrigs og charter – lagde grunden til et nyt niveau for trafikken. ”Også Cargo Center Billund satte en ny rekord med 66.595 tons gods, hvor både importen og eksporten steg. Det er gode tegn for såvel den nationale som den globale økonomi.”

 

Bestyrelsesformanden: Et meget tilfredsstillende resultat

Formanden for lufthavnens bestyrelse, direktør Clas Nylandsted Andersen, er også glad for de gode resultater. ”Lufthavnens opgave er først og fremmest at skabe en let adgang til og fra verden gennem Billund Lufthavn, så derfor er det naturligvis glædeligt for bestyrelse og ejere, at der er stigning på alle områder. Når økonomien så også følger med og viser en positiv udvikling, er det ekstra glædeligt,” udtaler Clas Nylandsted Andersen. ”Passagertallet steg med 6,3 %, omsætningen steg med 10,0 %, og resultatet steg med 34,6 %. Disse tal vidner om, at lufthavnen har nået et niveau, hvor der er en stadig bedre udnyttelse af de faciliteter, der blev taget i brug for 15 år siden. Så man kan sige, at vi nu høster frugten af en fremsynet investering. Samtidig er der grund til at takke vores dygtige medarbejdere for en flot og engageret indsats med at få det hele til at hænge sammen,” siger bestyrelsesformanden. ”Og det er nu vores opgave i bestyrelse og ledelse at sikre, at den gode udvikling kan fortsætte i mange år fremover, både med kapacitet, faciliteter og kompetencer. Flere passagerer kræver forbedrede fysiske rammer, og derfor er vi i øjeblikket i gang med at projektere en tilbygning til terminalen, der giver bedre muligheder for såvel de rejsende som de ansatte. Et byggeri, vi forventer at kunne tage i brug inden sommeren 2019.”

 

Udvikling i alle trafikelementer

Udenrigsruterne kom for første gang over 2 mio. rejsende i 2016; helt præcist 2.064.741 passagerer. ”Gennem de seneste mange år er det primært udenrigsruterne, der har skabt væksten i Billund Lufthavn,” siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”Især netværksselskaberne med British Airways og Finnair som højdespringerne har bragt flere rejsende i 2016, men også de øvrige netværksselskaber har oplevet god belægning og stigning. For lavprisruterne har der været tale om tilbagegang med mere end 100.000 passagerer for Ryanair, mens Wizzair har haft store stigninger gennem året med introduktion af flere destinationer. Og for 2017 forventer vi stadig vækst hos Wizzair og ligeledes, at Ryanair kommer tilbage i vækst.” Chartertrafikken havde en lille vækst på 0,3 %, mens indenrigstrafikken havde en samlet vækst på 7,8 %; primært båret af ruten til Bornholm.

 

Luftfragten satte som nævnt også en ny rekord, så 2016 har været et godt år på alle fronter rent trafikmæssigt i lufthavnen.

 

Udvalgte nøgletal fra Billund Lufthavn A/S

I 2016 var der et cash flow på DKK 133,8 mio. fra driften før finansielle poster. Egenkapitalen udgjorde ved årets udgang DKK 519,1 mio. og virksomhedens soliditetsgrad var på 51,7 %.