Et godt år for Billund Lufthavn A/S

Billund Lufthavn A/S kom i 2015 ud med et overskud på DKK 43,6 mio. – en forbedring på DKK 22,1 mio. i forhold til 2014. Den samlede omsætning steg med 4,5 % til DKK 649,2 mio., hvilket er en stigning på DKK 28,1 mio. For sjette år i træk steg passagertallet.

15. marts 2016 04:30

2015 har været et godt år for Billund Lufthavn. Passagertallet blev 2.909.231, hvilket er en stigning på 2 %. Igen i 2015 var det udenrigsruterne, der stod for væksten med i alt 1.893.745 rejsende.

”De mange nyheder, der kom i første halvdel af året bidrog godt til stigningen, ligesom en lang række af de eksisterende flyselskaber oplevede en god fremgang. Når økonomien så også følger med passagerstigningen, er der god grund til at glæde sig, ” udtaler adm. direktør Kjeld Zacho Jørgensen.

 

Bestyrelsesformanden: Et meget tilfredsstillende resultat

Lufthavnen fordobler i 2015 årsresultatet, hvilket er bedre end forventet. Ud af en omsætningsstigning på DKK 28,1 mio. lander DKK 22,1 mio. på bundlinjen. Det er altså lykkedes lufthavnen at hæve omsætningen, uden at omkostningerne er fulgt med.

Det skaber stor tilfredshed hos bestyrelsesformanden, direktør Clas Nylandsted Andersen. ”Det er udtryk for en stigende effektivitet i lufthavnen, dels begrundet i investeringer i teknologiske forbedringer, dels en kompetent indsats fra medarbejdernes side. Billund Lufthavn har en dygtig og engageret medarbejderstab, der løbende er med til at udvikle og forbedre servicen over for passagererne. Det er der grund til at fremhæve”, siger bestyrelsesformanden.

 

Udsving i de forskellige passagertal

Det stigende passagertal gemmer på en hel del udsving. Som nævnt er det udenrigsruterne, der står for væksten. Det er især netværksselskaberne – både de eksisterende og de nye – der har genereret en god vækst, mens Ryanair har op mod 100.000 færre passagerer end året før. En konsekvens af færre destinationer samt nedlæggelse af selskabets base i sommeren 2015.

Chartertrafikken havde et fald på 3,3 % men oplevede alligevel en god sæson, hvor størstedelen af flysæderne blev solgt. Indenrigstrafikken havde en lille tilbagegang på 1,2 %.

Trods udsvingene betragter lufthavnen 2015 som et normal-år, hvor der skete ændringer i flytrafikken både i op- og nedadgående retning, men hvor der ikke var ekstraordinære begivenheder, der påvirkede lufthavnsdriften.

Cargo Center Billund ekspederede 63.023 tons gods, hvilket er en lille stigning i forhold til året før. Eksporten steg med 4,0 % til 41.387 tons, mens importen faldt med 5,1 % til 21.645 tons.

 

Udvalgte nøgletal fra Billund Lufthavn A/S

I 2015 genererede Billund A/S et cash flow på DKK 113,4 mio. fra driften før finansielle poster. Den langfristede gæld er nedbragt med DKK 39,2 mio., nettorenteudgifter på DKK 19,3 mio. og investeringer på DKK 34.2 mio.