Kontrakt om multihus på plads

Billund Lufthavn har 11. december 2017 underskrevet kontrakt med K.G. Hansen & Sønner a/s om byggeri af et multihus. Prisen på det 6.500 etagemeter store hus kommer til at ligge omkring 140 millioner kroner, og huset forventes færdigt i efteråret 2019.

12. december 2017 13:00

 

Billund Lufthavn har 11. december 2017 underskrevet kontrakt med K.G. Hansen & Sønner a/s om byggeri af et multihus. Prisen på det 6.500 etagemeter store hus kommer til at ligge omkring 140 millioner kroner, og huset forventes færdigt i efteråret 2019. 

K.G. Hansen & Sønner a/s har vundet kontrakten i konkurrence med fire andre totalentreprenører og skal nu i gang med at projektere byggeriet inden selve byggestarten, som forventes at være maj 2018.

“Vi glæder os rigtig meget til at samarbejde med K.G. Hansen om opførelsen af multihuset. Deres tilbud var samlet set bedst på pris, kvalitet, organisation og proces, så vi er meget trygge ved det kommende samarbejde”, siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen.

Det går rigtig godt for Billund Lufthavn i disse år med både et markant stigende antal passagerer og gode økonomiske resultater. Passagertallet forventes at komme i nærheden af 3,4 millioner i 2017, og flere rejsende betyder, at lufthavnen først og fremmest får behov for mere plads til passagererne. Derfor skal multihuset rumme både passagerfaciliteter samt en række kontorer og lagerfaciliteter, som flyttes over i det nye multihus for at skabe bedre plads i terminalen.

”Med succes følger ansvaret for at få udvidet kapaciteten i tide, og det har vi drøftet nøje i bestyrelsen. Multihuset er det første og nok også det største af en række udviklingsprojekter, som bliver realiseret i de kommende år”, siger bestyrelsesformand Clas Nylandsted Andersen.

“Vi er meget glade for og beærede over at have vundet dette byggeri. Vi var også med, da den nuværende terminal blev bygget, og har gennem årene samarbejdet med Billund Lufthavn om en række andre projekter, så vi glæder os til igen at udføre et stort byggeri sammen med lufthavnen”, siger entreprisedirektør Stern Johansen fra K.G. Hansen & Sønner a/s. 

“Vi fastholder arkitekturen og udtrykket fra den nuværende terminalbygning, så den samlede bygning fortsat fremstår som en helhed, selv om der sker etapevise udvidelser. Vi har set mange eksempler på lufthavne rundt i verden, hvor der ikke helt er sammenhæng mellem den oprindelige terminal og de senere udbygninger. Vi tror, at en flot terminalbygning er en del af den gode oplevelse, som passagerne gerne skal have, når de skal på rejse”, siger Kjeld Zacho Jørgensen. 

Arbejdstitlen på byggeriet er multihuset, da det er forventningen, at bygningen over tid kommer til at rumme forskellige funktioner. Lige nu skal det som nævnt anvendes til både passagerfaciliteter og back office-funktioner, men på sigt er det meget muligt, at passagererne “overtager” større dele af arealerne, når passagertallet stiger yderligere. Derfor er det vigtigt at få et byggeri, der har en stor fleksibilitet over tid, så rummene kan indrettes på nye måder og til nye funktioner. 

Det forventes, at det samlede byggeri vil koste ca. 140 mio. kr. og få et samlet areal på 6.500 etagemeter. Det bliver i fire etager som den nuværende terminalbygning, og der bliver niveaufri adgang mellem de to bygninger, når de er bygget sammen. Det samlede byggeri forventes at stå færdigt i oktober 2019.