Med bil

Hvis du kommer med bil

I forbindelse med afsætning og afhentning findes der pladser reserveret for handicappede ved fortovet ved terminalen. Der må maksimalt holdes 15 minutter på disse pladser.

Der er indrettet markerede handicap p-pladser i P3 og i P-huset, som er forbeholdt biler med invalideskilt.
I P-huset findes pladserne i den østlige ende af P-huset, som er nærmest passagerterminalen.

For parkering på de afmærkede pladser betales blot den almindelige parkeringsafgift for terrænparkering. Afregning af parkeringsafgift skal foregå med henvendelse i P-info.
Er P-huset optaget, kan du tilkalde assistance ved at trykke på tilkaldeknappen på standeren ved indkørslen, så der kan anvises en plads.

 

Shuttlebus

Parkerer du i P1, P2, P3, P4, P5 eller P6, kan du benytte shuttlebussen, der kører mellem p-områder og passagerterminalen. Shuttlebussen tilkaldes ved samtaleanlæg fra busstoppestederne. Shuttlebussen har lav indstigning og en indbygget rampe, så det er nemt for kørestolsbrugere at komme på og af bussen.