Toldregler på rejsen

Køb mens du er ude og rejse

Du kan foretage handler på online-shoppen op til 24 timer før, du lander i Billund Lufthavn igen.

Du kan sidde på din destination og købe de varer, du ikke nåede at købe, da du rejste - eksempelvis gaver til dem du holder af.

Husk blot at indtaste "Danmark" som destination og "Afhent ved hjemkomst".

Varerne afhentes samme sted, som du får udleveret din baggage, når du lander i Billund Lufthavn.

Shop & Collect omhandler både køb online og gratis opbevaring, men også muligheden for at købe varer direkte fra destinationen. Dvs. at uanset om du sidder i et EU eller et Non-EU land, kan du købe varer til afhentning, når du lander i Billund igen. Det gælder alle varer - på nær tobaksvarer.

 

Indenfor EU

Rejser du til et land indenfor EU, kan varerne købes i webshoppen med betaling af almindelig dansk told.

 

Udenfor EU

Hvis du mellemlander i et EU-land og skal videre til et land udenfor EU, kan du også købe varerne toldfrit.

 

Gældende toldregler

Se de gældende toldregler på Skats hjemmeside og se, hvilke lande, der er EU-medlemslande og hvilke destinationer, der ikke regnes for EU-lande. Her kan du også læse mere om de aktuelle toldregler.

Se de gældende toldregler på rejsen

Som rejsende er du selv forpligtet til at holde dig orienteret om toldregler - både ved ud- og indrejse.

Billund Airport

 

Information

 

HOLD AFSTAND

Beskyt dig selv og andre. Hold to meters afstand.
Følg sundhedsmyndighedernes anvisning om at holde en afstand på to meter til hinanden for at undgå smittespredning af COVID-19.
For information og vejledning angående din rejse beder vi dig kontakte dit flyselskab eller rejsebureau samt søge information på www.coronasmitte.dk og www.um.dk

FAQ⁉️

  • Billund Lufthavn er en del af den samfundskritiske infrastruktur i Danmark, og derfor vil lufthavnen fortsat være åben for trafik og passagerer. Kontakt dit flyselskab for mere information om flyvninger eller hold dig opdateret på bll.dk
  • Udenrigsministeriet fraråder stadig alle ikke-nødvendige rejser. Hvis du skal ud at rejse, anbefaler vi at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Se mere på www.um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
Udlændinge kan kun rejse ind i Danmark med anerkendelsesværdigt formål, hvis man for eksempel bor eller arbejder her.