Trafikstatistik

Trafikstatistik for perioden 1964-2019

År 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Starter og landinger 2.000 4.600 22.700 36.600 48.200 45.900
Passagerer i alt 4.200 46.200 65.300 89.300 149.100 231.500
Indenrigsrute 4.100 40.400 51.200 67.500 81.000 94.900
Udenrigsrute          
Charter   3.000 8.900 13.500 48.600 107.500
Andre*) 100 2.700 4.200 6.900 12.300 14.000
Lokal   100 1.000 1.400 7.200 15.100
Luftfragt - i tons 66 996 1.143 1.388 1.770 1.644
*) Passagerer i fx taxa-. firma-, privatfly
År 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Starter og landinger 55.200 56.100 58.100 50.700 53.500 54.400 52.900 51.900 57.600 51.500
Passagerer i alt 320.200 452.200 560.600 593.800 543.800 582.600 620.200 644.700 665.400 727.100
Indenrigsrute 110.700 105.400 95.900 96.300 101.100 99.000 143.300 160.600 162.300 188.200
Udenrigsrute                    
Charter 161.500 292.400 386.800 438.800 380.700 415.200 411.400 425.000 460.000 495.300
Andre*) 15.100 17.200 16.200 19.500 20.300 23.400 28.300 27.900 28.000 27.900
Lokal 32.900 37.200 61.700 39.200 41.700 45.000 37.200 31.200 15.100 15.700
Luftfragt - i tons 2.478 1.407 1.222 1.976 1.699 2.700 4.313 3.951 4.197 3.123
*) Passagerer i fx taxa-. firma-, privatfly
År 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Starter og landinger 47.500 48.700 43.900 46.900 42.800 50.700 53.600 66.500 71.127 67.811
Passagerer i alt 661.900 588.200 685.800 651.400 666.100 733.700 954.200 1.103.100 1.121.500 1.008.570
Indenrigsrute 189.400 176.400 224.300 183.700 188.000 196.700 216.500 242.900 253.400 263.991
Udenrigsrute           18.300 23.700 26.200 26.700 62.889
Charter 430.600 368.600 420.800 425.400 437.700 473.800 665.300 781.200 788.700 627.831
Andre*) 27.200 27.300 27.500 27.200 30.100 33.200 35.400 34.400 40.300 40.402
Lokal 14.700 15.900 13.200 15.100 10.300 11.700 13.300 18.400 12.400 13.457
Luftfragt - i tons 3.489 6.077 3.606 4.948 5.726 5.755 8.539 11.151 12.390 12.267
*) Passagerer i fx taxa-. firma-, privatfly
År 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Starter og landinger 72.841 74.528 69.701 56.143 63.690 65.092 64.396 61.663 54.024 54.517
Passagerer i alt 984.391 915.746 1.020.841 1.099.771 1.326.619 1.574.023 1.842.481 2.050.083 1.909.966 1.888.938
Indenrigsrute 275.178 253.056 251.257 254.964 269.878 283.877 294.007 289.171 190.984 168.386
Udenrigsrute 90.950 141.894 191.850 253.774 315.658 386.871 491.733 651.635 673.562 659.466
Charter 559.162 463.384 520.464 539.956 688.718 845.878 1.010.357 1.072.156 1.010.424 1.025.877
Andre*) 43.136 39.811 34.810 29.429 32.981 36.020 31.917 28.504 28.657 29.406
Lokal 15.965 17.601 22.460 21.648 19.384 21.377 14.467 8.617 6.339 5.803
Luftfragt - i tons 13.804 17.421 21.426 20.072 26.039 30.086 33.739 36.817 35.154 34.322
*) Passagerer i fx taxa-. firma-, privatfly
År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Starter og landinger 51.922 51.213 47.926 48.827 50.827 53.671 50.404 52.725 53.189 48.695
Passagerer i alt 1.841.030 1.700.681 1.643.771 1.604.764 1.849.799 1.980.470 1.882.034 2.262.125 2.546.856 2.299.835
Indenrigsrute 147.017 130.942 164.930 138.554 159.193 167.534 117.648 117.146 132.033 114.272
Udenrigsrute 682.936 661.865 656.490 727.023 866.129 869.764 838.550 1.105.791 1.427.928 1.291.049
Charter 982.935 881.595 798.989 716.108 801.653 924.005 906.360 1.020.464 967.601 875.628
Andre*) 23.305 21.346 20.068 20.826 19.947 16.383 16.473 16.651 17.710 16.441
Lokal 4.837 4.933 3.294 1.983 2.877 2.784 3.003 2.073 1.584 2.445
Luftfragt - i tons 39.500 41.761 41.703 39.788 48.424 52.103 55.986 58.617 55.775 45.477
*) Passagerer i fx taxa-. firma-, privatfly
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Starter og landinger 51.520 52.758 50.021 50.072 48.864 49.904
51.480  54.271 
Passagerer i alt 2.574.340 2.710.516 2.734.807 2.829.507 2.852.076 2.909.231
3.092.013  3.375.363 
Indenrigsrute 157.828 139.768 84.544 118.902 130.569 128.965
139.075  117.190 
Udenrigsrute 1.465.165 1.589.881 1.642.732 1.735.762 1.805.704 1.893.745
2.064.741  2.349.048 
Charter 932.531 965.132 990.956 958.391 907.303 876.927
879.948  901.108 
Andre*) 16.944 14.640 15.966 16.028 7.231 6.610
7.078  7.514 
Lokal 1.872 1.095 609 424 1.269 1.346
1.171  503 
Luftfragt - i tons 61.568 63.326 61.666 63.420 62.608 63.023
66.595  72.470 
*) Passagerer i fx taxa-. firma-, privatfly    
År 2018 2019 2020          
Starter og landinger 53.583 56.970 31.248          
Passagerer i alt 3.506.209 3.718.875 929.082                                                                      
Kommerciel Trafik 3.496.587 3.711.567 924.394          
GA Trafik 8.841 6.705 4.182          
Lokal Trafik 1.081 603 506          
Luftfragt - i tons 73.221 74.064 67.149