Månedsrapport for Februar 2003 1. marts 2003 Lufthavnschefens kommentarer

2003 Februar
2002
Pct. Ændring
Starter og landinger 2.977 3.153 -5,6 % -176
Rutetrafik 1.675 1.790 -6,4 % -115
Chartertrafik 408 338 20,7 % 70
Anden trafik 508 553 -8,1 % -45
Lokal trafik 386 472 -18,2 % -86
 
 
Passagerer 112.161 103.093 8,8 % 9.068
 
 
Rutetrafik indland 9.884 13.714 -27,9 % -3.830
Ankommende 5.048 6.795 -25,7 % -1.747
Afgående 4.836 6.633 -27,1 % -1.797
Transit/transfer 0 286 -100,0 % -286
 
 
Rutetrafik udland 52.081 44.785 16,3 % 7.296
Ankommende 25.477 21.663 17,6 % 3.814
Afgående 25.254 22.172 13,9 % 3.082
Transit/transfer 1.350 950 42,1 % 400
 
 
Chartertrafik 48.817 43.310 12,7 % 5.507
Ankommende 20.831 19.454 7,1 % 1.377
Afgående 21.400 20.296 5,4 % 1.104
Transit/transfer 6.586 3.560 85,0 % 3.026
 
 
Anden trafik 1.379 1.284 7,4 % 95
 
 
Lokal trafik 0 0 - 0
 
 
Luftfragt i tons 2.824 3.276 -13,8 % -452
Import 1.110 1.152 -3,6 % -42
Eksport 1.714 2.124 -19,3 % -410
 
 

Månedsrapport for Januar-Februar 2003 1. marts 2003

Jan-Feb
2003
Jan-Feb
2002
Pct. Ændring
Starter og landinger 6.228 6.069 2,6 % 159
Rutetrafik 3.597 3.643 -1,3 % -46
Chartertrafik 907 738 22,9 % 169
Anden trafik 980 988 -0,8 % -8
Lokal trafik 744 700 6,3 % 44
 
 
Passagerer 225.106 198.246 13,5 % 26.860
 
 
Rutetrafik indland 20.466 26.539 -22,9 % -6.073
Ankommende 10.346 13.176 -21,5 % -2.830
Afgående 10.120 13.077 -22,6 % -2.957
Transit/transfer 0 286 -100,0 % -286
 
 
Rutetrafik udland 104.105 88.351 17,8 % 15.754
Ankommende 49.411 42.059 17,5 % 7.352
Afgående 51.662 44.476 16,2 % 7.186
Transit/transfer 3.032 1.816 67,0 % 1.216
 
 
Chartertrafik 98.009 81.166 20,8 % 16.843
Ankommende 41.416 37.041 11,8 % 4.375
Afgående 42.489 38.917 9,2 % 3.572
Transit/transfer 14.104 5.208 170,8 % 8.896
 
 
Anden trafik 2.526 2.190 15,3 % 336
 
 
Lokal trafik 0 0 - 0
 
 
Luftfragt i tons 5.717 6.729 -15,0 % -1.012
Import 2.430 2.389 1,7 % 41
Eksport 3.287 4.340 -24,3 % -1.053
 
 

Trafikken i februar 2003

Den positive udvikling fra sidste del af 2002 og januar 2003 fortsætter.

Der er en samlet fremgang for alle grupper af passagerer på 8,8 %.

Og udviklingen er markant: Der er fremgang på udenrigstrafikken og tilbagegang på indenrigstrafikken.

Udenrigsrutetrafikken er gået frem med 16,3 % til i alt 52.081 passagerer. 
Chartertrafikken er med 48.817 passagerer vokset med 12,7 %. 
Indenrigstrafikken er gået tilbage med 27,9 % til i alt 9.884 passagerer. I februar 2002 var der to operatører på indenrigsruten mellem Billund og København, hvorfor tilbagegangen er helt som forventet.

Billund, den 1. marts 2003
Jørgen Krab Jørgensen