Månedsrapport for Juni 2003 1. juli 2003 Lufthavnschefens kommentarer

2003 Juni
2002
Pct. Ændring
Starter og landinger 4.501 5.192 -13,3 % -691
Rutetrafik 1.894 1.793 5,6 % 101
Chartertrafik 596 873 -31,7 % -277
Anden trafik 751 1.026 -26,8 % -275
Lokal trafik 1.260 1.500 -16,0 % -240
 
 
Passagerer 161.672 177.683 -9,0 % -16.011
 
 
Rutetrafik indland 12.554 14.675 -14,5 % -2.121
Ankommende 6.304 7.511 -16,1 % -1.207
Afgående 6.250 7.164 -12,8 % -914
Transit/transfer 0 0 - 0
 
 
Rutetrafik udland 68.942 59.420 16,0 % 9.522
Ankommende 30.391 26.870 13,1 % 3.521
Afgående 35.145 31.218 12,6 % 3.927
Transit/transfer 3.406 1.332 155,7 % 2.074
 
 
Chartertrafik 77.905 100.795 -22,7 % -22.890
Ankommende 34.362 44.180 -22,2 % -9.818
Afgående 39.271 50.383 -22,1 % -11.112
Transit/transfer 4.272 6.232 -31,5 % -1.960
 
 
Anden trafik 1.938 2.374 -18,4 % -436
 
 
Lokal trafik 333 419 -20,5 % -86
 
 
Luftfragt i tons 3.017 3.213 -6,1 % -196
Import 1.152 1.135 1,5 % 17
Eksport 1.865 2.078 -10,3 % -213
 
 

Månedsrapport for Januar-Juni 2003 1. juli 2003

Jan-Jun
2003
Jan-Jun
2002
Pct. Ændring
Starter og landinger 23.983 24.869 -3,6 % -886
Rutetrafik 11.000 11.112 -1,0 % -112
Chartertrafik 2.799 3.087 -9,3 % -288
Anden trafik 4.004 4.552 -12,0 % -548
Lokal trafik 6.180 6.118 1,0 % 62
 
 
Passagerer 769.935 756.606 1,8 % 13.329
 
 
Rutetrafik indland 67.446 88.212 -23,5 % -20.766
Ankommende 34.565 44.250 -21,9 % -9.685
Afgående 32.881 43.078 -23,7 % -10.197
Transit/transfer 0 884 -100,0 % -884
 
 
Rutetrafik udland 354.460 311.336 13,9 % 43.124
Ankommende 167.524 150.027 11,7 % 17.497
Afgående 174.948 156.011 12,1 % 18.937
Transit/transfer 11.988 5.298 126,3 % 6.690
 
 
Chartertrafik 337.134 345.476 -2,4 % -8.342
Ankommende 144.389 152.939 -5,6 % -8.550
Afgående 152.917 164.829 -7,2 % -11.912
Transit/transfer 39.828 27.708 43,7 % 12.120
 
 
Anden trafik 10.210 10.242 -0,3 % -32
 
 
Lokal trafik 685 1.340 -48,9 % -655
 
 
Luftfragt i tons 18.282 21.097 -13,3 % -2.815
Import 8.281 8.083 2,4 % 198
Eksport 10.001 13.014 -23,2 % -3.013
 
 

Trafikken i juni måned i Billund Lufthavn

Det samlede passagertal for juni måned viser en tilbagegang på 9,0 %.

Ligesom i sidste måned dækker tallet over betydelige forskydninger inden for de forskellige kategorier:
Indenrigstrafikken viser en tilbagegang på 14,5 %.
Udenrigsruterne viser en fremgang på 16,0 %.
Der er igen i denne måned stort set fremgang over hele linien.

Der er stor interesse for Sterlings nye ruter til Malaga og Nice, samt SUN-AIR’s nye rute til Dublin og ruten til Edinburgh, der startede sidste år.
Også blandt de øvrige udenrigsruter er udviklingen fornuftig, og især Færøerne viser fin vækst.
Når det gælder chartertrafikken har forsæsonen været en del under sidste års niveau.
Antallet af udbudte flyvninger er mindre, og der er for måneden tale om en tilbagegang på 22,7 %.
Til gengæld er der en høj belægning både på charter- og på ruteflyene.

Billund Lufthavn, den 1. juli 2003
Anders Nielsen
Fungerende lufthavnschef