Månedsrapport for Maj 2003 1. juni 2003 Lufthavnschefens kommentarer

2003 Maj
2002
Pct. Ændring
Starter og landinger 4.871 5.103 -4,5 % -232
Rutetrafik 1.909 1.954 -2,3 % -45
Chartertrafik 463 480 -3,5 % -17
Anden trafik 837 1.019 -17,9 % -182
Lokal trafik 1.662 1.650 0,7 % 12
 
 
Passagerer 137.864 145.417 -5,2 % -7.553
 
 
Rutetrafik indland 11.802 16.668 -29,2 % -4.866
Ankommende 6.167 8.071 -23,6 % -1.904
Afgående 5.635 8.029 -29,8 % -2.394
Transit/transfer 0 568 -100,0 % -568
 
 
Rutetrafik udland 65.943 58.181 13,3 % 7.762
Ankommende 30.734 28.599 7,5 % 2.135
Afgående 31.771 28.690 10,7 % 3.081
Transit/transfer 3.438 892 285,4 % 2.546
 
 
Chartertrafik 57.778 67.689 -14,6 % -9.911
Ankommende 23.277 27.103 -14,1 % -3.826
Afgående 28.471 32.708 -13,0 % -4.237
Transit/transfer 6.030 7.878 -23,5 % -1.848
 
 
Anden trafik 2.200 2.239 -1,7 % -39
 
 
Lokal trafik 141 640 -78,0 % -499
 
 
Luftfragt i tons 2.966 3.400 -12,8 % -434
Import 1.339 1.276 4,9 % 63
Eksport 1.627 2.124 -23,4 % -497
 
 

Månedsrapport for Januar-Maj 2003 1. juni 2003

Jan-Maj
2003
Jan-Maj
2002
Pct. Ændring
Starter og landinger 19.482 19.677 -1,0 % -195
Rutetrafik 9.106 9.319 -2,3 % -213
Chartertrafik 2.203 2.214 -0,5 % -11
Anden trafik 3.253 3.526 -7,7 % -273
Lokal trafik 4.920 4.618 6,5 % 302
 
 
Passagerer 608.263 578.923 5,1 % 29.340
 
 
Rutetrafik indland 54.892 73.537 -25,4 % -18.645
Ankommende 28.261 36.739 -23,1 % -8.478
Afgående 26.631 35.914 -25,8 % -9.283
Transit/transfer 0 884 -100,0 % -884
 
 
Rutetrafik udland 285.518 251.916 13,3 % 33.602
Ankommende 137.133 123.157 11,3 % 13.976
Afgående 139.803 124.793 12,0 % 15.010
Transit/transfer 8.582 3.966 116,4 % 4.616
 
 
Chartertrafik 259.229 244.681 5,9 % 14.548
Ankommende 110.027 108.759 1,2 % 1.268
Afgående 113.646 114.446 -0,7 % -800
Transit/transfer 35.556 21.476 65,6 % 14.080
 
 
Anden trafik 8.272 7.868 5,1 % 404
 
 
Lokal trafik 352 921 -61,8 % -569
 
 
Luftfragt i tons 15.265 17.884 -14,6 % -2.619
Import 7.129 6.948 2,6 % 181
Eksport 8.136 10.936 -25,6 % -2.800
 
 

Trafikken i maj måned i Billund Lufthavn

Det samlede passagertal for maj måned viser en tilbagegang på 5,2 %.

Der er betydelige forskydninger inden for de forskellige kategorier:
Indenrigstrafikken viser en  tilbagegang på 29,2 %, hvilket især skyldes, at der frem til 13. maj sidste år fortsat var to operatører på ruten mellem Billund og København.  

Udenrigsruterne viser en fremgang på 13,3 %. Der er stort set fremgang over hele linien og hertil kommer, at Sterlings nye ruter til Malaga og Nice, samt Sun Airs nye rute til Dublin er kommet godt i gang. Det samme gælder Danish Air Transports nye rute til Bergen/Florø i Norge.

Når det gælder chartertrafikken har den tidlige forsæson været temmelig dårlig. Sommertrafikken er så at sige kommet senere i gang end sidste år. Det viste sig med en stor tilbagegang i første halvdel af maj. Samlet for måneden er der tale om en tilbagegang på 14,6 %.

Det ser til gengæld ud til, at de mange afgange her ved månedsskiftet er præget af fyldte fly.

Billund Lufthavn, den 1. juni 2003
Jørgen Krab Jørgensen