Månedsrapport for Marts 2003 1. april 2003 Lufthavnschefens kommentarer

2003 Marts
2002
Pct. Ændring
Starter og landinger 3.847 3.949 -2,6 % -102
Rutetrafik 1.850 1.770 4,5 % 80
Chartertrafik 460 536 -14,2 % -76
Anden trafik 773 671 15,2 % 102
Lokal trafik 764 972 -21,4 % -208
 
 
Passagerer 126.061 120.556 4,6 % 5.505
 
 
Rutetrafik indland 11.632 14.654 -20,6 % -3.022
Ankommende 5.967 7.456 -20,0 % -1.489
Afgående 5.665 7.168 -21,0 % -1.503
Transit/transfer 0 30 -100,0 % -30
 
 
Rutetrafik udland 55.846 50.652 10,3 % 5.194
Ankommende 27.624 24.768 11,5 % 2.856
Afgående 27.134 25.172 7,8 % 1.962
Transit/transfer 1.088 712 52,8 % 376
 
 
Chartertrafik 56.705 53.712 5,6 % 2.993
Ankommende 25.485 25.112 1,5 % 373
Afgående 24.162 24.548 -1,6 % -386
Transit/transfer 7.058 4.052 74,2 % 3.006
 
 
Anden trafik 1.878 1.500 25,2 % 378
 
 
Lokal trafik 0 38 -100,0 % -38
 
 
Luftfragt i tons 3.350 4.004 -16,3 % -654
Import 1.647 1.517 8,6 % 130
Eksport 1.703 2.487 -31,5 % -784
 
 

Månedsrapport for Januar-Marts 2003 1. april 2003

Jan-Mar
2003
Jan-Mar
2002
Pct. Ændring
Starter og landinger 10.075 10.018 0,6 % 57
Rutetrafik 5.447 5.413 0,6 % 34
Chartertrafik 1.367 1.274 7,3 % 93
Anden trafik 1.753 1.659 5,7 % 94
Lokal trafik 1.508 1.672 -9,8 % -164
 
 
Passagerer 351.167 318.802 10,2 % 32.365
 
 
Rutetrafik indland 32.098 41.193 -22,1 % -9.095
Ankommende 16.313 20.632 -20,9 % -4.319
Afgående 15.785 20.245 -22,0 % -4.460
Transit/transfer 0 316 -100,0 % -316
 
 
Rutetrafik udland 159.951 139.003 15,1 % 20.948
Ankommende 77.035 66.827 15,3 % 10.208
Afgående 78.796 69.648 13,1 % 9.148
Transit/transfer 4.120 2.528 63,0 % 1.592
 
 
Chartertrafik 154.714 134.878 14,7 % 19.836
Ankommende 66.901 62.153 7,6 % 4.748
Afgående 66.651 63.465 5,0 % 3.186
Transit/transfer 21.162 9.260 128,5 % 11.902
 
 
Anden trafik 4.404 3.690 19,3 % 714
 
 
Lokal trafik 0 38 -100,0 % -38
 
 
Luftfragt i tons 9.067 10.733 -15,5 % -1.666
Import 4.077 3.906 4,4 % 171
Eksport 4.990 6.827 -26,9 % -1.837
 
 

Trafikken i marts 2003

Den pæne udvikling fra sidste del af 2002 og starten af 2003 fortsætter.

Der er en samlet fremgang for alle grupper af passagerer på 4,6 %.

Og udviklingen er markant: Der er fremgang på udenrigstrafikken og tilbagegang på indenrigstrafikken.

Udenrigsrutetrafikken er gået frem med 10,3 % til i alt 55.846 passagerer.

Chartertrafikken er med 56.705 passagerer vokset med 5,6 %.

Indenrigstrafikken er gået tilbage med 20,6 % til i alt 11.632 passagerer. I marts 2002 var der to operatører på indenrigsruten mellem Billund og København, hvorfor tilbagegangen er helt som forventet.

Billund Lufthavn glæder sig over, at der i morgen åbnes endnu en ny udenrigsrute fra Billund. Det er SUN-AIR/British Airways, som påbegynder ruteflyvning til Dublin. SUN-AIR har iøvrigt også netop genoptaget sommerruten til Edinburgh.

Billund, den 1. april 2003
Jørgen Krab Jørgensen