Månedsrapport for December 2012 2. januar 2013 Lufthavnschefens kommentarer

2012 December
2011
Pct. Ændring
Starter og landinger 2.828 2.958 -4,4 % -130
Rutetrafik 1.788 2.027 -11,8 % -239
Chartertrafik 423 439 -3,6 % -16
Anden trafik 353 336 5,1 % 17
Lokal trafik 264 156 69,2 % 108
 
 
Passagerer 151.289 147.459 2,6 % 3.830
 
 
Rutetrafik indland 7.020 9.178 -23,5 % -2.158
Ankommende 3.578 4.919 -27,3 % -1.341
Afgående 3.442 4.259 -19,2 % -817
Transit/transfer 0 0 - 0
 
 
Rutetrafik udland 98.660 94.081 4,9 % 4.579
Ankommende 47.079 46.358 1,6 % 721
Afgående 48.387 46.509 4,0 % 1.878
Transit/transfer 3.194 1.214 163,1 % 1.980
 
 
Chartertrafik 44.762 43.494 2,9 % 1.268
Ankommende 21.260 20.327 4,6 % 933
Afgående 22.442 21.055 6,6 % 1.387
Transit/transfer 1.060 2.112 -49,8 % -1.052
 
 
Anden trafik 847 706 20,0 % 141
 
 
Lokal trafik 0 0 - 0
 
 
Luftfragt i tons 3.757 4.891 -23,2 % -1.134
Import 1.609 2.131 -24,5 % -522
Eksport 2.148 2.760 -22,2 % -612
 
 

Månedsrapport for Januar-December 2012 2. januar 2013

Jan-Dec
2012
Jan-Dec
2011
Pct. Ændring
Starter og landinger 50.021 52.758 -5,2 % -2.737
Rutetrafik 26.734 29.408 -9,1 % -2.674
Chartertrafik 8.618 8.604 0,2 % 14
Anden trafik 6.659 7.484 -11,0 % -825
Lokal trafik 8.010 7.262 10,3 % 748
 
 
Passagerer 2.734.807 2.710.516 0,9 % 24.291
 
 
Rutetrafik indland 84.544 139.768 -39,5 % -55.224
Ankommende 42.409 71.207 -40,4 % -28.798
Afgående 42.135 68.561 -38,5 % -26.426
Transit/transfer 0 0 - 0
 
 
Rutetrafik udland 1.642.732 1.589.881 3,3 % 52.851
Ankommende 807.239 784.411 2,9 % 22.828
Afgående 806.069 786.690 2,5 % 19.379
Transit/transfer 29.424 18.780 56,7 % 10.644
 
 
Chartertrafik 990.956 965.132 2,7 % 25.824
Ankommende 484.343 462.614 4,7 % 21.729
Afgående 486.065 463.898 4,8 % 22.167
Transit/transfer 20.548 38.620 -46,8 % -18.072
 
 
Anden trafik 15.966 14.640 9,1 % 1.326
 
 
Lokal trafik 609 1.095 -44,4 % -486
 
 
Luftfragt i tons 61.666 63.326 -2,6 % -1.660
Import 29.231 30.343 -3,7 % -1.112
Eksport 32.435 32.983 -1,7 % -548
 
 

Passagervækst på trods

For tredje år i træk er passagertallet i Billund Lufthavn steget. I 2012 blev det samlede passagertal 2.734.807, hvilket er en fremgang på 24.291 passagerer, svarende til 0,9 %. Det er dog en fremgang, der rummer flere store ændringer i trafikken i lufthavnen.

2012 vil især blive husket for, at Cimber Sterling gik konkurs den 3. maj. Det berørte naturligvis først og fremmest de ansatte i selskabet, men også rejsebureauer og passagerer blev påvirket af konkursen. Heller ikke Billund Lufthavn gik ram forbi, og her ved årets afslutning kan vi konstatere, at den samlede påvirkning af Cimber Sterling´s ændringer i rutenettet i foråret 2012 samt konkursen har betydet en nedgang på mere end 300.000 passagerer. Det mest synlige tegn på dette var den manglende indenrigsrute til København. 3½ måned uden servicering af denne rute har betydet et fald i indenrigstrafikken på 55.224 passagerer. Men de seneste måneders trafiktal viser, at SAS har retableret god forbindelse mellem de to største lufthavne.

Air France / KLM oplevede en stigning på mere end 40.000 passagerer, og heraf har størstedelen formentlig været passagerer, der benyttet mulighederne for at komme videre ud i verden. Så betydningen af at have flere muligheder for at skifte fly viste sig tydeligt i 2012.

Sun-Air har også oplevet en stor passagervækst gennem 2012. En fremgang på mere end 45.000 passagerer fortæller om, at selskabet dels har set forbedringer på eksisterende ruter, dels har ovetaget flere ruter i kølvandet på Cimber Sterling´s konkurs. Konkret har Sun-Air tilføjet følgende destinationer til sit rutenet ud af Billund Lufthavn i 2012: München, Oslo, Stockholm og Bergen.

Etableringen af en base med to fly har betydet, at Ryanair nu har mere end 700.000 passagerer i Billund Lufthavn. Ryanair introducerede 6 nye ruter til deres netværk fra Billund, hvilket har medført en stigning på ca. 150.000 passagerer.

Endelig kan det på den positive side være værd at fremhæve, at Norwegian har fået et fornyet fokus på Billund Lufthavn, både i kraft af forbedringer på ruten til Oslo og etablering af en ny rute til Las Palmas i 2012 og en rute til Alicante i 2013.

Men året har også budt på andre, men heldigvis mindre ændringer. Skyways overtog ruten til Stockholm efter Cimber Sterling, men nåede kun at flyve i én dag, inden selskabet gik konkurs. Air Arabia annoncerede en rute til Marrakesch, men gennemførte kun tre flyvninger, inden ruten blev nedlagt igen. Tegn på, at luftfartsbranchen på internationalt plan fortsat er under et betydeligt pres.

Chartertrafikken viser en fremgang på 25.824 passagerer, svarende til passagertal på 990.956. Fremgangen skyldes dels stigninger på flere af de kendte destinationer, dels at Aarhus Charter efter en del års fravær vendte tilbage til Billund Lufthavn. Dette var i første omgang en konsekvens af Cimber Sterlings konkurs, men også i 2013 vil Aarhus Charter have fem destinationer fra Billund.

Cargo Center Billund ekspederede i 2012 61.666 tons gods, hvilket er en tilbagegang på 2,6 % i forhold til 2011. Udfordringerne i verdensøkonomien sætter tydelige spor i godsmængderne såvel i eksporten som i importen. Og der er fortsat grund til at være forsigtig med forventningerne til luftfragten i 2013.

Hvert år har sine fortællinger i luftfartsbranchen, og 2012 blev ikke nogen undtagelse. 2013 vil også få sine historier, hvilke er det både for tidligt og usikkert at spå om.

Godt nytår til alle, og tak til alle som har benyttet lufthavnen i 2012, både rejsende og samarbejdspartnere. Vi ser frem til at møde 2013 sammen med jer.

Billund, den 2. januar 2013
Kjeld Zacho Jørgensen