Månedsrapport for Februar 2012 1. marts 2012 Lufthavnschefens kommentarer

2012 Februar
2011
Pct. Ændring
Starter og landinger 3.617 3.154 14,7 % 463
Rutetrafik 2.107 2.018 4,4 % 89
Chartertrafik 534 443 20,5 % 91
Anden trafik 534 373 43,2 % 161
Lokal trafik 442 320 38,1 % 122
 
 
Passagerer 169.499 156.528 8,3 % 12.971
 
 
Rutetrafik indland 9.192 11.543 -20,4 % -2.351
Ankommende 4.731 5.802 -18,5 % -1.071
Afgående 4.461 5.741 -22,3 % -1.280
Transit/transfer 0 0 - 0
 
 
Rutetrafik udland 100.548 97.899 2,7 % 2.649
Ankommende 49.492 48.117 2,9 % 1.375
Afgående 49.512 48.466 2,2 % 1.046
Transit/transfer 1.544 1.316 17,3 % 228
 
 
Chartertrafik 58.564 46.192 26,8 % 12.372
Ankommende 27.808 21.531 29,2 % 6.277
Afgående 29.258 22.235 31,6 % 7.023
Transit/transfer 1.498 2.426 -38,3 % -928
 
 
Anden trafik 1.195 894 33,7 % 301
 
 
Lokal trafik 0 0 - 0
 
 
Luftfragt i tons 4.648 4.574 1,6 % 74
Import 2.047 2.076 -1,4 % -29
Eksport 2.601 2.498 4,1 % 103
 
 

Månedsrapport for Januar-Februar 2012 1. marts 2012

Jan-Feb
2012
Jan-Feb
2011
Pct. Ændring
Starter og landinger 7.052 6.387 10,4 % 665
Rutetrafik 4.243 4.106 3,3 % 137
Chartertrafik 1.053 919 14,6 % 134
Anden trafik 1.006 750 34,1 % 256
Lokal trafik 750 612 22,5 % 138
 
 
Passagerer 333.912 316.066 5,6 % 17.846
 
 
Rutetrafik indland 18.534 22.027 -15,9 % -3.493
Ankommende 9.351 10.750 -13,0 % -1.399
Afgående 9.183 11.277 -18,6 % -2.094
Transit/transfer 0 0 - 0
 
 
Rutetrafik udland 197.740 190.220 4,0 % 7.520
Ankommende 96.074 92.694 3,6 % 3.380
Afgående 98.356 95.096 3,4 % 3.260
Transit/transfer 3.310 2.430 36,2 % 880
 
 
Chartertrafik 115.442 102.032 13,1 % 13.410
Ankommende 54.491 46.977 16,0 % 7.514
Afgående 57.089 48.277 18,3 % 8.812
Transit/transfer 3.862 6.778 -43,0 % -2.916
 
 
Anden trafik 2.196 1.787 22,9 % 409
 
 
Lokal trafik 0 0 - 0
 
 
Luftfragt i tons 9.722 9.318 4,3 % 404
Import 4.625 4.629 -0,1 % -4
Eksport 5.097 4.689 8,7 % 408
 
 

Charterboom i Billund

Passagertallet var i februar måned 169.499. Det er en fremgang på 12.971 passagerer, svarende til en stigning på 8,3 % i forhold til februar måned i 2011.

Chartertrafikken steg med imponerende 26,8 %, eller 12.372 passagerer. Det var delvist at forvente, da februar 2011 var præget af urolighederne i bl.a. Egypten. Alligevel er stigningen større end forventet, og ud over Egypten viser destinationer i både Tyrkiet og Spanien fremgang. Endelig bidrager Dansk Vestindien også til den samlede fremgang.

Udenrigsrutetrafikken havde en fremgang på 2.649 passagerer, svarende til 2,7 %. Det dækker over en tilbagegang på München, efter at Cimber Sterling har valgt at nedlægge ruten. Ruten genåbnes den 12. marts, hvor SUN-AIR indsætter to daglige returflyvninger. Herudover er tallene præget af strejkerne i Frankfurt Airport. Destinationer som Paris, London og Tenerife viser fremgang, så alt i alt bliver det til en positiv fremgang.

Top 5 destinationer i februar var:

1. London
2. Amsterdam
3. Frankfurt
4. Oslo
5. Paris

Indenrigsrutetrafikken fortsatte i februar måned den faldende tendens, der er set gennem det meste af 2011 og begyndelsen af 2012. I alt rejste 9.192 passagerer til/fra København, hvilket svarer til en tilbagegang på 2.351 passagerer eller 20,4 %. Det ser således ud til, at stadig flere passagerer foretrækker at benytte de internationale hubs frem for København, når rejser går videre ud i verden. I alt udgjorde indenrigstrafikken 5,4 % af Billund Lufthavns samlede trafik i februar måned.

Cargo Center Billund ekspederede 4.648 tons gods i februar måned. Det er en lille fremgang på 74 tons, svarende til 1,6 %. Igen er det eksporten, der bidrager til væksten, mens importen fortsat har en faldende tendens. Det er dog værd at bemærke, at det kinesiske nytår er overstået med udgangen af måneden, hvilket er tidligere end i 2011. Det kan give forhåbninger om, at importen vil rette sig i løbet af marts måned.

Billund, den 1. marts 2012
Kjeld Zacho Jørgensen