Generelle P-regler

Generelle regler ved parkering i Billund Lufthavn

Parkeringsregler

 • Husk at lukke vinduer, soltage, slukke lys m.m.
 • Kom i god tid.
 • Undlad at trække håndbremsen.
 • Max 20 kmt i områderne.
 • Al færdsel og parkering foregår på eget ansvar.
 • Parkering er kun tilladt i opmærkede båse.
 • Biler der holder parkeret på køreveje, gangstier, rabatter m.m. vil blive pålagt et kontrolgebyr, og bilen vil eventuelt blive flyttet for ejers regning.
 • Afsætningspladserne mellem P-huset og Terminalen må ikke anvendes til parkering.

 

Frihøjde

 • P2, P4: 2,05 mtr.
 • P1, P3: 2,60 mtr.
 • P5, P6, P7: Ingen
 • P8, P9: 2,10 mtr.
 • Oversigtskort (generelt)