Traffic Report September 2020 Thursday, October 1, 2020 Link to bottom

2020 September
2019
Per cent Change
Operations 2.655 5.123 -48,2 % -2.468
Commercial traffic 1.200 3.821 -68,6 % -2.621
GA traffic 739 698 5,9 % 41
Local traffic 716 604 18,5 % 112
 
 
Passengers 71.625 369.954 -80,6 % -298.329
 
 
Commercial traffic 71.081 369.150 -80,7 % -298.069
Arriving 34.573 179.021 -80,7 % -144.448
Departing 35.368 188.575 -81,2 % -153.207
Transit/transfer 1.140 1.554 -26,6 % -414
 
 
GA traffic 477 761 -37,3 % -284
 
 
Local traffic 67 43 55,8 % 24
 
 
Cargo, in tons 6.836 6.214 10,0 % 622
Import 2.321 1.890 22,8 % 431
Export 4.515 4.324 4,4 % 191
 
 

Traffic Report Januar-September 2020 Thursday, October 1, 2020

Jan-Sep
2020
Jan-Sep
2019
Per cent Change
Operations 25.535 43.363 -41,1 % -17.828
Commercial traffic 11.242 30.353 -63,0 % -19.111
GA traffic 6.283 6.510 -3,5 % -227
Local traffic 8.010 6.500 23,2 % 1.510
 
 
Passengers 831.240 2.897.284 -71,3 % -2.066.044
 
 
Commercial traffic 827.247 2.891.533 -71,4 % -2.064.286
Arriving 416.493 1.425.924 -70,8 % -1.009.431
Departing 399.502 1.436.589 -72,2 % -1.037.087
Transit/transfer 11.252 29.020 -61,2 % -17.768
 
 
GA traffic 3.520 5.260 -33,1 % -1.740
 
 
Local traffic 473 491 -3,7 % -18
 
 
Cargo, in tons 49.609 54.614 -9,2 % -5.005
Import 16.044 17.248 -7,0 % -1.204
Export 33.565 37.366 -10,2 % -3.801