logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Danmarks Lufthavne ønsker bedre veje og togforbindelser i hele landet

25. april 2019

Motorveje, grønne trafikløsninger og bedre bus- og togforbindelser. Det er blot nogle af de infrastruktur-projekter, som Danmarks syv største lufthavne peger på som løsninger, der kan binde Danmark bedre sammen. Katalog præsenteres for Folketingets transportudvalg torsdag.

De danske indenrigslufthavne – under navnet Danmarks Lufthavne – samarbejder om, at flytrafik kan binde Danmark endnu bedre sammen – og binde Danmark sammen med resten af verden.

For at binde Danmark bedre sammen er der behov for et fornyet syn på infrastrukturen omkring Danmarks lufthavne. Det er afgørende for især erhvervslivet, at det er let og effektivt at komme til og fra lufthavnene i hele landet. Lufthavne er unikke knudepunkter for mobilitet, som gavner danskerne og virksomhederne. Derfor er det nødvendigt, at der fokuseres på at understøtte lufthavnene i at sikre en god mobilitet for danskerne. Og her spiller den lokale infrastruktur omkring lufthavnene en afgørende rolle:

Danmarks Lufthavne ønsker at bidrage til at binde Danmark bedre sammen. Både erhvervslivet, turisterne og den enkelte dansker får stor gavn af, at man kan komme til og fra de forskellige regioner i Danmark nemt og hurtigt. Her spiller indenrigslufthavnene en central rolle, da de er med til at sikre en sammenhængs­kraft i hele landet,” siger Thomas Woldbye, der er adm. direktør i Københavns Lufthavn.

 

De syv fyrtårnsprojekter, som indenrigslufthavnene fremhæver som vigtige for den regionale udvikling og lufthavnenes udviklingspotentiale:

  1. Motortrafikvej omkring Sønderborg
  2. Midtjyllands Lufthavn skal kobles bedre til kollektiv transport
  3. Grønne trafikløsninger koblet til lufthavnen på Bornholm
  4. Opgradering af rute 15 til Grenaa
  5. Den tredje Limfjordsforbindelse
  6. Hærvejsmotorvej med et hængsel ind fra Skærup
  7. Bedre bane- og vejforbindelser til Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavn har sammen med de øvrige indenrigslufthavne taget initiativ til at udarbejde et samlet investeringskatalog over infrastrukturprojekter. Helt konkret har lufthavnene afholdt lokale møder med repræsentanter for erhvervslivet, kommune og organisationer og her identificeret lokale projekter, der så er samlet i et fælles katalog.

Den nationale luftfartsstrategi peger på, at lufthavne er vækstcentre for regional erhvervs- og turismeudvikling. Det er derfor vigtigt, at man kan komme hurtigt og nemt til en international lufthavn.  De vigtigste infrastrukturforbedringer for Billund Lufthavn er Hærvejsmotorvejen samt en tilkobling til det nationale jernbanenet på strækningen Vejle-Herning” siger adm. direktør for Billund Lufthavn, Jan Hessellund.

”Billund Lufthavn er et trafikknudepunkt, der binder Vestdanmark sammen med verden. Jernbanen til Billund giver mulighed for, at de 30 % af danske familier, der ikke har bil, kan rejse fra Billund Lufthavn ud i verden, ligesom den har stor betydning for den videre transport for ca. 1 mio. udenlandske rejsende, der benytter Billund Lufthavn om året” slutter Jan Hessellund.

Lufthavnene Sønderborg Lufthavn, Midtjyllands Lufthavn, Bornholms Lufthavn, Aarhus Lufthavn, Aalborg Lufthavn, Billund Lufthavn og Københavns Lufthavn har udarbejdet investeringskataloget med anbefalinger til infrastrukturinvesteringer.

Lufthavnsdirektørerne overleverer kataloget til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg torsdag den 25. april 2019 kl. 11.15 på Christiansborg.

Læs kataloget "Vi binder Danmark bedre sammen" her.