logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Køretilladelse og bilpas

Køretøjer skal godkendes og føreren skal gennemføre et kørekursus

Køretilladelse

For at færdes i et køretøj indenfor lufthavnens afspærrede område skal hver enkelt medarbejder bestå et online færdselskursus på www.e-bll.dk (Kørekursus Awareness) og dernæst gennemføre et praktisk kørekursus.

Ansøgningen om køretilladelse udfyldes af den ID-kort/bilpas ansvarlige. Ansøgningsskemaet kan hentes her og sendes direkte til id-kort@bll.dk

Det praktiske kørekursus bestilles via Marshallertjenesten på mail: marshal@bll.dk.

Køretilladelserne er opdelt i følgende 4 kategorier:

  • K0: Giver tilladelse til at køre på servicevejene (uden for C-SRA-området)
  • K1: Giver tilladelse til at køre på servicevejene (også inden for C-SRA-området)
  • K2: Giver tilladelse til at køre på servicevejene samt Apron Nord og Apron Syd
  • K3: Giver tilladelse til at køre på servicevejene, Apron Nord og Apron Syd samt manøvreområdet

Bilpas

For at få adgang til airside og andre securitybeskyttede områder skal et køretøj være forsynet med et gyldigt bilpas.

Bilpasset er unikt til hvert enkelt køretøj og er forsynet med registreringsnummer, hvilke områder der er adgang til samt udløbsdato.

Ansøgning om bilpas udfyldes af den id-kort/bilpas ansvarlige. Ansøgningsskema kan hentes her.

Ansøgningen skal enten afleveres i Checkpoint Nord eller sendes som mail (scan til pdf) til cpnord@bll.dk.

Et bilpas er gyldigt i 5 år.