logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Den grønne rejse i Billund Lufthavn

Rejsen mod en grønnere verden skal starte et sted, og den er også startet i Billund Lufthavn.

Vi arbejder med forskellige tiltag for at gøre Billund Lufthavn CO2(e)-neutral. Det Billund Lufthavn ikke selv kan reducere, har vi købt kompensation i form af mangroveskov til Thor Heyerdahls klimapark i Myanmar. 

Billund Lufthavn tager også ansvar uden for egen matrikel. Luftfarten er stor, og vi understøtter også omstillingen af flyene. Vi står sammen med resten af luftfartsbranchen om at gøre flyvning til én af de mest grønne transportformer i fremtiden.

Tre fokusområder på miljø- og klimaindsatsen

Vi vil sikre ansvarlig håndtering af overfladevand og spildevand fra Billund Lufthavn.

Vi vil videreudvikle cirkulært og ansvarligt ressourceforbrug i den daglige drift og udvikling af Billund Lufthavn.

Vi vil være 'Zero Emission Airport' i 2030, som vi certificerer os via et bæredygtighedsprogram, der hedder Airport Carbon Accreditation (ACA). Billund Lufthavn er på level 1, hvor vi har kortlagt CO2(e) udledningen, og vi er ved hjælp af kompensation CO2(e)-neutrale for vores direkte udledning.

Grønne initiativer

  • 75 procent af alle lyskilder i Billund Lufthavn er skiftet til LED-belysning. De resterende lys er bl.a. landingslys, der bliver udskiftet i forbindelse med renovering af asfalt, som er planlagt til 2028.
  • Når køretøjerne trænger til at blive skiftet ud, er det eldrevne maskiner, der bliver købt ind som erstatning for de gamle.
  • I planlægningen af nye projekter er bæredygtighed et naturligt punkt på dagsordenen for hele tiden arbejde bevidst og optimerende på den grønne omstilling.
  • Vi arbejder på at øge genanvendelsen med en effektiv affaldshåndtering for at kunne nedbringe mængden af affald med fem procent om året pr. passager.
  • For at kunne kalde Billund Lufthavn CO2(e)-neutral, køber vi kompensation i form af mangroveskov til Thor Heyerdahls klimapark i Myanmar.
  • Vi arbejder målrettet med ESG-afrapportering i vores årsrapport for at synliggøre og optimere arbejdet med den grønne omstilling.
  • For at spare på ressourcerne i lufthavnen er temperaturen blevet skruet ned til samme temperaturer, som i de offentlige bygninger.
  • Allerede nu kan vi i Billund Lufthavn levere bæredygtig brændstof, nemlig Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Verdensmål

I Billund Lufthavn arbejder man med fire af FN’s verdensmål, hvoraf tre retter sig mod miljø og energi. Det skal være med til at fremtidssikre lufthavnen i en grøn og bæredygtig verden.  

Bæredygtig energi
Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Industri, innovation og infrastruktur
Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes for at blive mere bæredygtig. Billund Lufthavn har kortlagt og reduceret CO2(e)-udledningen under Airport Carbon Accreditation-programmet (ACA) i scope 1.

Ansvarligt forbrug og produktion
Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Partnerskaber

Billund Lufthavn er repræsenteret i forskellige partnerskaber, hvor vi sammen med resten af branchen forsøger at understøtte udviklingen af den grønne omstilling i luftfarten. På den måde understøtter Billund Lufthavn Danmark i den grønne førerposition.

Klimapolitik