logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Billund Lufthavn A/S ("Billund Lufthavn" eller ”vi”) behandler dine personoplysninger. Vi behandler altid dine personoplysninger med omhu og respekt og videregiver dem kun, hvis du har givet os samtykke, vi er forpligtede til det, eller vi har en anden lovlig grund til det.

Når vi indsamler og behandler personoplysninger skal vi blandt andet følge databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (GDPR)), databeskyttelsesloven (lov nr. 502/2018) samt den lovgivning der særligt gælder for os, herunder ikke mindst luftfartsloven (1149/2017) og lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (lov nr. 1706/2018).


VORES OPLYSNINGSPLIGT OVER FOR DIG

Når vi indsamler personoplysninger om dig, skal vi oplyse dig om det samtidig med, at vi indsamler dine oplysninger. For at du er oplyst bedst muligt, opfordrer vi dig til at læse alle punkter i denne privatlivspolitik.


KUN NØDVENDIGE PERSONOPLYSNINGER, DER HAR ET FORMÅL

Når vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger om dig, gør vi det for at kunne servicere dig bedst muligt. Vi har fokus på at behandle dine persondata fortroligt. Vi gør kun brug af de nødvendige personoplysninger, der har et formål. Ud over nødvendigheden og formålet vil behandlingshjemlen for vores indsamling og brug af dine personoplysninger, afhænge af sammenhængen, hvori vi indsamler dem. 


BEHANDLINGSSIKKERHED

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre personoplysningerne mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang.


HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG HVORFOR?

Ved enhver indsamling af dine personoplysninger skal vi give dig de relevante informationer om vores behandling. Nedenfor kan du læse en samlet oversigt over, hvornår Billund Lufthavn indsamler og behandler personoplysninger om dig. Du kan også se, hvad grundlagt for vores behandling er.

Hjemmeside: Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi med dit samtykke oplysninger om dig og din brug af siden, f.eks. om hvilke undersider du besøger, hvilke søgeord du benytter, og hvornår du besøger hjemmesiden.

Du kan læse mere om cookies her:

Cookies på bll.dk

 • Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring baseret på blandt andet dine interesser, herunder gennem markedsføring via Googles søgemaskine.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).


Køb af produkt eller service: Når du køber et produkt eller benytter en service på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, vi skal bruge for at levere produktet eller servicen, herunder eksempelvis navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, køn, flyafgang, flyselskab og oplysninger om hvilke produkter du køber.

 • Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb opbevarer vi også for at overholde lovkrav til vores bogføring.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b (kontrakt) og litra c (overholde en retlig forpligtelse). 


Nyhedsbrev: Når du melder dig til at modtage vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse, og om du tilmelder dig som privat person eller via dit erhverv. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på en afmeldingsknap i bunden af nyhedsbrevet. Herefter sender vi ikke flere nyhedsbreve til dig.

 • Formålet er at levere et nyhedsbrev til dig, som retter sig mod dine interesser og ønsker, så du oplever, at indholdet er relevant.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).


Når du bruger Billund Lufthavn til at rejse: Når du rejser fra Billund Lufthavn indsamler Billund Lufthavn personoplysninger i forbindelse med udførelsen af arbejdet med handling af ankomne og afgående fly på vegne af flyselskaberne. I den forbindelse indsamler vi almindelige personoplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, køn, pasinformation, pasnummer og betalingsoplysninger. 

Billund Lufthavn kan også indsamle følsomme personoplysninger om særlige service-behov, såsom oplysninger om specialmåltider, handicap eller øvrige særlige behov.

 • Formålet med behandlingen af de almindelige og følsomme personoplysninger er at udføre de nødvendige opgaver i forbindelse med handling på vegne af flyselskaberne og for at kunne levere den service, som visse passagerer er berettigede til at modtage.
 • Retsgrundlaget for behandlingen af de almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontrakt) og litra c (overholde en retlig forpligtelse). 
 • Retsgrundlaget for behandlingen af de følsomme personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b (overholde vores arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser), da Billund Lufthavn er pålagt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1107/2006 at bistå passagerer med særlige behov.


Henvendelse til Billund Lufthavn: Når du henvender dig til Billund Lufthavn pr. mail, telefon eller pr. almindeligt brev, danner din henvendelse grundlaget for behandling af dine personoplysninger. Ved at skrive til os pr. e-mail eller ved at sende os et brev accepterer du således, at vi må behandle dine personoplysninger til det at behandle din henvendelse. Ringer du til os, optager vi ikke samtalen, med mindre vi har fået samtykke til det.

 • Formålet med behandlingen er, at Billund Lufthavn kan hjælpe dig og behandle din henvendelse.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art 6. stk. 1, litra a (samtykke) og litra b (kontrakt).


Sociale medier: Når du vælger at følge eller synes godt om Billund Lufthavn på de sociale medier (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) vil du se/modtage nyheder fra Billund Lufthavn via de sociale medier.

 • Formålet med at anvende de sociale medier er at holde interesserede følgere opdaterede på bl.a. rejsenyheder, nye destinationer, information om Billund Lufthavn, relevant information til gæster, konkurrencer mv. 
 • Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).


Vores blad ”Check-in Billund”: Når du opretter dig som abonnent af Billund Lufthavns magasin ”Check-in Billund”, beder vi dig om at oplyse dit navn, adresse og e-mail. 

 • Formålet er at kunne sende dig magasinet ”Check-in Billund”, som udkommer seks gange årligt. I magasinet kan du, udover at læse nyt fra og om Billund Lufthavn, få nyheder fra flyselskaber og rejsebureauer, fortællinger om rejser mv. 
 • Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). 


TV-overvågning: Der er på adskillige af Billund Lufthavns områder TV-overvågning.

 • Formålet med TV-overvågningen er at opfylde de sikkerhedskrav og juridiske forpligtelser herunder luftfartslovens regler, som Billund Lufthavn er underlagt. 
 • Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6. stk. 1, litra c (overholde en retlig forpligtelse).


Køb i vores butikker og brug af King Amlet-lounge: Når du benytter dig af vores butikker og vores King Amlet-lounge, vil du blive bedt om at fremvise dit boardingkort, som scannes ind i vores systemer.

 • Formålet med at scanne dit boardingkort i forbindelse med køb i vores butikker er at opfylde de krav og forpligtelser, som Billund Lufthavn er underlagt fra SKAT i henhold til afregning af moms og afgifter. 
 • Formålet med at scanne dit boardingkort i forbindelse med dit besøg i King Amlet-lounge er for at opfylde krav om dokumentation for efterfølgende fakturering, som Billund Lufthavn har indgået aftale om med flyselskaberne.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6. stk. 1, litra c (overholde en retlig forpligtelse).


Adgang til Billund Lufthavn for medarbejdere og eksterne interessenter (ikke-rejsende): For medarbejdere og eksterne interessenter (ikke-rejsende), der skal have adgang til Billund Lufthavns områder, skal der ansøges om et ID-kort. I den forbindelse er Billund Lufthavn forpligtet til at registrere en række oplysninger, når der ansøges om og eventuelt udleveres et ID-kort. Vi indsamler således i den forbindelse navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer, køn, den eksternes arbejdsgiver, kopi af straffeattest, nationalitet, gennemførte relevante kurser og tilladelser samt en kopi af enten pas eller kørekort.

 • Formålet er at opfylde de lovmæssige krav og forpligtelser herunder luftfartslovens regler om adgang og sikkerhed, som Billund Lufthavn er underlagt. 
 • Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c (overholde en retlig forpligtelse).


SMS-tjeneste: Når du tilmelder dig vores SMS-tjeneste for at følge ankomster og afgange på flytrafikken til Billund Lufthavn, registrerer vi dit mobilnummer. Tjenesten er en fortløbende abonnementstjeneste, hvor der opkræves et beløb pr. modtaget SMS, som slutter ved flyets ankomst.

 • Formålet er levere oplysninger til dig om fly-tider. 
 • Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).

 

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Billund Lufthavn videregiver ikke personoplysninger, med mindre vi er forpligtede til det ved lov.

Oplysninger, der modtages i forbindelse med handling-processen på vegne af flyselskaberne, videregives efter anmodning til offentlige myndigheder, herunder Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen samt Politiet.

I forbindelse med udstedelse af ID-kort videregiver Billund Lufthavn ansøgningsskemaet herunder samtykkeerklæring til Politiet. Politiet har således myndighedskompetencen til at træffe afgørelse om godkendelse af personer, der skal have adgangshjemmel til Billund Lufthavns afspærrede område (bekendtgørelse nr. 979/2004).


OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Billund Lufthavn bestræber sig på at opbevare dine personoplysninger i så kort et tidsrum som muligt. Når personoplysninger ikke længere er relevante, eller du måtte trække dit samtykke tilbage, sletter eller anonymiserer vi personoplysningerne. Vores slette- og anonymiseringsprocesser udføres løbende.

Hjemmeside: Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden slettes i overensstemmelse med vores cookie politik og fristerne angivet heri. 

Nyhedsbrev: Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. 

Køb på hjemmeside: Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, du har gennemført på hjemmesiden, vil som udgangspunkt blive slettet, når vi har leveret den ydelse, du har købt, med mindre der foreligger en konkret grund til at gemme oplysningerne i et længere tidsrum, herunder hvis du reklamerer.

Vi skal dog opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Visse dele af dine personoplysninger ved et køb på hjemmesiden opbevares således, efter vi har leveret ydelsen. 

I forbindelse med køb over hjemmesiden afgiver du dine kortoplysninger. Billund Lufthavn opbevarer ikke kortoplysningerne, men benytter sig af samarbejdspartnere til brug for gennemførelse af betaling. Betalingsoplysningerne opbevares og behandles derfor hos betalingsbehandleren. 

Henvendelser til Billund Lufthavn: Oplysninger indsamlet i forbindelse med henvendelse pr. mail, telefon eller pr. almindelig post slettes eller anonymiseres, når formålet med opbevaringen af personoplysningerne ikke længere er gældende. Dette vurderes konkret ud fra den specifikke henvendelse og henvendelsens karakter. Billund Lufthavn behandler alene de oplysninger, du har indsendt, og Billund Lufthavn indhenter ikke yderligere oplysninger. 

Abonnement på ”check-in”: Oplysninger indsamlet i forbindelse med dit abonnement til magasinet ”check-in” slettes, når du trækker dit samtykke tilbage. Afmelding kan ske ved at sende en mail til tele@bll.dk

TV-overvågning: Vi overholder TV-overvågningslovens krav om at slette efter maksimalt 30 dage, med mindre der er en konkret grund til at opbevare optagelserne i et kortere eller et længere tidsrum.

Når du bruger Billund Lufthavn til at rejse: Oplysninger indsamlet om dig i forbindelse med afrejse fra eller ankomst til Billund Lufthavn vil blive slettet efter 3 måneder i henhold til luftfartlovens bestemmelser. 

Vi skal dog opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Visse dele af dine personoplysninger ved afrejse fra eller til Billund Lufthavn opbevares således i længere end 3 måneder. 

PNR-oplysninger (oplysninger om flypassagerer slettes, såfremt de er indsamlet, 5 år efter de er videregivet til PNR-enheden hos Rigspolitiet.

Køb i butikker: Oplysninger indsamlet om dig i forbindelse med køb i butikkerne (indscanning af boardingkort) vil blive slettet efter 30 dage.

King Amlet-lounge: Personoplysninger indsamlet ved brug af King Amlet-lounge (indscanning af boardingkort) vil blive slettet efter 3 måneder.

Ansøgning om ID-adgangskort: Oplysninger indsamlet om dig i forbindelse med ansøgning om og udstedelse af ID-kort vil blive gemt, så længe du har et gyldigt ID-kort til Billund Lufthavn. 

SMS-tjenesten: Oplysninger indsamlet om dig i forbindelse med tilmelding til SMS-tjenesten vil blive slettet 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvori du har tilmeldt dig tjenesten. 1 år efter tilmelding til SMS-tjenesten vil opbevaringen af dine oplysninger ske ved brug af pseudonymisering i henhold til art. 5, stk. 1, litra e. 


DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du visse rettigheder, som Billund Lufthavn som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.

Du kan til enhver tid trække et eller flere af dine samtykker tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os. 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med information om Billund Lufthavn og markedsføringsmateriale fra Billund Lufthavn, kan du framelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den relevante e-mail, du har modtaget fra os. Tilbagekaldelsen berører ikke  lovligheden af den behandling, vi har foretaget forud for tilbagekaldelsen.

Du kan kontakte Billund Lufthavn og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. 

Hvis du ønsker at dine personoplysninger bliver slettet, at Billund Lufthavn begrænser behandlingen af dem, eller hvis du ønsker at gøre indsigelse mod Billund Lufthavns behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Billund Lufthavn. 

Du kan desuden kontakte Billund Lufthavn, hvis du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet. 

Billund Lufthavn skal desuden underrette enhver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Billund Lufthavn oplyser den registrerede om disse modtagere, hvis den registrerede anmoder herom.

I forbindelse med TV-overvågning på Billund Lufthavns områder er dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen som udgangspunkt fraveget, da vi generelt vurderer, at hensynet til den registreredes rettigheder viger for hensyn til den offentlige sikkerhed samt hensyn til forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed, jf. § 22, stk. 2, i databeskyttelsesloven (lov nr. 502/2018). Du vil derfor som udgangspunkt ikke kunne få indsigt i TV-optagelser af dig selv på Billund Lufthavns område. 


COOKIES

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Brugen af cookies på hjemmesiden er dækket af vores cookiepolitik:

Cookies på bll.dkÆNDRINGER I DENNE PERSONDATAPOLITIK

Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik.

Privatlivspolitikken er opdateret den 8. maj 2019.

ANDRE AKTØRER I BILLUND LUFTHAVN

Billund Lufthavn står ikke selv for at administrere parkeringsområdet i lufthavnen. Dette forestår APCOA, og du kan læse mere om deres behandling af dine personoplysninger her.

KONTAKT

Dataansvarlig er Billund Lufthavn A/S, CVR nr.: 23 34 31 18, der er beliggende på Passagerterminalen 10, 7190 Billund. Mail: info@bll.dk

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os: 
Billund Lufthavn A/S
7190 Billund
CVR.: 23 34 31 18
Tlf. +45 7650 5050
Mail: info@bll.dk


KLAGE

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til info@bll.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage. 

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Billund Lufthavns behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.