logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Handels­betingelser

Disse salgsbetingelser er gældende ved dit køb i Billund Airports Online-Shop.

 

På Billund Airports Online-Shop har du mulighed for at købe kosmetik, parfume, skin care, tobaksvarer, vin, spiritus og diverse øvrige varer.

Du har mulighed for at købe varer i Billund Airport Online-Shoppen, hvis købet sker i forbindelse med en flyrejse fra eller til Billund Lufthavn.

Rejser du til et land udenfor EU, har du mulighed for at købe toldfrie varer. Rejser du til et land indenfor EU, kan varerne købes med betaling af almindelig dansk told, jfr. nærmere afsnittet ”Told”.

 

1. Kontaktdata

Alle spørgsmål vedrørende køb af varer i Online-Shoppen bedes rettet til Billund Lufthavn A/S:

Pr. e-mail: taxinfo@bll.dk
Pr. telefon: Tlf.: 76 50 50 50 (mellem kl. 8.00-15.30 alle ugens hverdage).
Eller pr. post:

Billund Lufthavn A/S
Att. Afd. 10
Passagerterminalen 10
Postboks 10
7190 Billund

 

2. Hvem kan købe varer i Online-Shoppen?

Du kan købe varer i Online-Shoppen i forbindelse med foretagelse af en flyrejse fra Billund Lufthavn. Varer købt i umiddelbar forbindelse med en flyrejse, kan afhentes i Billund Lufthavn, jfr. afsnittet ”Afhentning”.

 

3. Frist for køb

Hvis du skal afhente varerne i lufthavnen - skal vi have din bestilling senest 1 hverdag før det aftalte afhentningstidspunkt – enten i forbindelse med afrejse fra eller ankomst til Billund Lufthavn.

Skal du rejse udenfor EU kan dine varer kun afhentes i forbindelse med afrejse fra Billund Lufthavn.

 

4. Ordrebekræftelse

Du vil, efter at have købt dine varer i Online-Shoppen, modtage en ordrebekræftelse på den e-mail-adresse, som du har opgivet i forbindelse med købet. Ordrebekræftelsen indeholder blandt andet oplysninger om de bestilte varer, herunder pris, valgt afhentningssted og -dato samt informationer om betalingsformen.

Ordrebeløbet vil være i danske kroner.

 

5. Betaling

Alle priser afregnes i danske kroner (DKK).

Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl og udsolgte/udgåede varer.

I Online-Shoppen kan der betales med både danske og udenlandske betalingskort.

Når du skal afhente varerne i Billund Lufthavn, trækkes betalingen først fra din konto, når varerne afhentes. Hvis varerne ikke afhentes på det aftalte tidspunkt, annulleres dit køb uden omkostninger for dig.

 

6. Udsolgte varer

De købte varer vil først blive pakket kort tid forinden det aftalte afhentningstidspunkt. Hvis en af de købte varer på dette tidspunkt er udsolgt, vil du, så vidt muligt, blive kontaktet af en af vores medarbejdere og få mulighed for at vælge en anden vare.

 

7. Afhentning

Afhentning af dine varer kan ske i Billund Lufthavn ved ”Pick-up point afrejse”, som er placeret i Tax-free butikken, eller ved ”Pick-up point ankomst”, som er placeret på højre hånd efter Tolden. Har du spørgsmål til afhentningsstederne, er du velkommen til at kontakte personalet.

Afhentning af dine varer i Billund Lufthavn kan kun ske i direkte forbindelse med foretagelse af en flyrejse fra eller til lufthavnen.

Hvis du afhenter dine varer i forbindelse med afrejse, vil dine varer stå klar senest 2 timer før det valgte afhentningspunkt.

Hvis du afhenter dine varer i forbindelse med ankomst, vil dine varer stå klar senest 2 timer før det valgte afhentningspunkt.

Hvis du ikke henter dine varer på det aftalte afhentningstidspunkt, vil dit køb blive annulleret. Din betaling vil blive slettet uden omkostninger for dig.

Hvis du ikke har mulighed for at afhente dine varer på det valgte afhentningstidspunkt, beder vi dig om at rette henvendelse til os, jfr. nærmere afsnit 1 ”Kontaktdata”, hvorefter vi vil forsøge at finde et alternativt afhentningstidspunkt.

 

8. Told

Rejser du til et land udenfor EU, har du mulighed for at købe varerne toldfrit i Online-Shoppen.

Rejser du til et land indenfor EU, kan varerne købes i Online-Shoppen med betaling af almindelig dansk told.

Hvis du mellemlander i et EU-land og skal videre til et land udenfor EU, kan du også købe varerne toldfrit.

På Skats hjemmeside kan du se de gældende toldregler for rejsemål inden for og uden for EU. Læs de gældende toldregler på Skats hjemmeside her.

Her kan du se, hvilke lande der er EU-medlemslande og hvilke destinationer, der ikke regnes for EU-lande.

 

9. Momsrefusion

Danske priser indeholder 25% moms.

Tilbagebetaling af dansk moms kan kun ske til personer bosiddende udenfor EU, og som rejser til et ikke-EU land.

Der kan ikke ske momsrefusion i Danmark, hvis der mellemlandes i et andet EU-land inden ankomsten til et ikke-EU-land.

Her kan du se, hvilke lande, der er EU-medlemslande og hvilke destinationer, der ikke regnes for EU-lande.

Der refunderes 20% af den samlede pris på varen.

Der skal købes for samlet (én eller flere varer) minimum DKK 300,- i Online-Shoppen, for at kunne opnå momsrefusion. For nordmænd og personer bosiddende på Ålandsøerne kan der kun opnås momsrefusion, hvis den enkelte vare koster min. DKK 1.200,-.

Se reglerne om momsrefusion på SKAT’s hjemmeside.

På vores hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du får momsen tilbage.

Vi er gerne behjælpelige med håndtering af momsrefusion, i de situationer, hvor varen afhentes ved afrejse. Henvendelse kan ske til personalet i ”Global Exchange”.

Der kan dog ikke opnås momsrefusion for følgende varegrupper:

Beauty og Skønhed.
Øl, Vin og Spiritus.
Tobak.
Snacks og Slik.
Aviser og Blade.

 

10. Reklamation

Du har 2 års reklamationsret på alle varer regnet fra datoen for afhentning. Defekte varer samt kvittering kan sendes til adressen:

Billund Lufthavn A/S
Att. Afd. 10
Passagerterminalen 10
Postboks 10
7190 Billund

11. Konfiskerede varer

Hvis du har fået konfiskeret dine varer, som er købt i Online-Shoppen, i en udenlandsk lufthavn, kan du rette henvendelse til Billund Lufthavn, jfr. afsnittet ”Kontaktdata”. Herefter vil vi tage stilling til, hvorvidt du er berettiget til at få refunderet dine penge fra indkøbet. Husk at medsende følgende:

Kvittering for køb af de konfiskerede varer.
Dokumentation for, at varerne er blevet konfiskeret.
Boardingkort.
Kontonummer, hvortil refusionsbeløbet kan overføres.

 

12. Fortrydelsesret

Du kan fortryde den indgåede aftale efter reglerne i forbrugeraftaleloven herom.

Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået varen i hænde ved afhentning.

Sådan fortryder du:

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til Billund Lufthavn. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til Billund Lufthavn. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen for, at du har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.

Du skal selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse.

Varen skal tilbagesendes til følgende adresse:

Billund Lufthavn A/S
Att. Afd. 10, Passagerterminalen 10
Postboks 10
7190 Billund

Hvis du i stedet ønsker selv at tilbagelevere varen, skal dette ske på følgende adresse – i tidsrummet 8.00-15.30 (mandag til fredag):

Billund Lufthavn A/S
Hovedvagten
Passagerterminalen 10
7190 Billund

Det er som hovedregel en betingelse, at du kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den.

Vil du benytte fortrydelsesretten skal du altid medsende/medbringe følgende:

1. Kvittering på varen.
2. Varen, der skal være hel og ubeskadiget.
3. Varen tilbageleveret i originalemballage (plomberinger og lignende på f.eks. parfume
    skal være ubrudte).

Du kan også fortryde aftalen ved at undlade at afhente varen.

 

13. Produktinformation

Produkterne på Online-Shoppen er beskrevet med type, varemærke og (så vidt muligt) kvantitet. Billeder af produkterne er søgt gengivet så realistisk som muligt, men det kan af tekniske årsager ikke garanteres, at produkternes virkelige udseende bliver helt nøjagtig.

 

14. Forbrugeraftaleloven

Dit køb i Online-Shoppen er underlagt almindelig dansk lovgivning, herunder lovbekendtgørelse nr. 451 af 9. juni 2004 (forbrugeraftaleloven) med efterfølgende lovændringer.

 

15. Persondatapolitik

Når du handler i Online-Shoppen, skal du bl.a. oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan gennemføre dit køb.

Alle registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i persondataloven. Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjemand.

Når der indsamles personoplysninger via Online-Shoppen, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Som registreret har du altid mulighed for aktindsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Billund Lufthavn A/S er at betragte som dataansvarlig for de registrerede oplysninger.

Personoplysningerne opbevares ukrypteret hos Billund Lufthavn. Oplysningerne slettes efter 5 år.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Cookies
Vi anvender cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på i Online-Shoppen, styre købsflow samt til at måle trafikken og salg i Online-Shoppen. Vi benytter disse oplysninger til at forbedre vores hjemmeside, tilpasse vores vareudbud og øge vores service. Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.

Benyt din browsers hjælpefunktion for at få flere oplysninger.

Logstatistik
Statistik bruges på Online-Shoppen og betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende websitet har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades m.m.

Vi anvender statistikken med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.

 

16. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl og udsolgte/udgåede varer.

Der tages forbehold for force majeure, herunder arbejdskonflikter hos Billund Lufthavn A/S eller hos leverandører og underleverandører.

 

17. Klageadgang

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. Hvis der ikke opnås enighed om en løsning, kan du vælge at gå videre med sagen til Forbrugerklagenævnet eller anlægge en sag ved domstolene i Danmark.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse taxinfo@bll.dk.

Hvis sagen anlægges ved domstolene i Danmark er rette værneting Retten i Kolding under anvendelse af dansk ret.

 

18.Miljøbeskyttelse

Når du handler i Billund Airports Online-shop, er du fra d. 1 Januar 2021 som kunde underlagt den nye ændring i Miljøbeskyttelsesloven, der påkræver detailbutikker tager penge for plastikposer/bæreposer. Miljøministeriet har fastsat minimumsbetalingen skal være 4 kr. pr. pose. 

Såkaldte forseglingsposer man får udleveret i lufthavnen, er dog fortsat fritaget af ændringen i Miljøbeskyttelsesloven.