logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Beskyttelse af persondata

Beskyttelse af persondata i henhold til Persondataloven

I henhold til Persondataloven, hvis indhold kan læses på Datatilsynets hjemmeside, har du ret til at blive informeret om behandlingen af de personoplysninger, som vi registrerer elektronisk.

Hovedvagten i Billund Lufthavn A/S opbevarer personoplysninger i et elektronisk register i relation til udstedelse af id-kort, gæstekort og bilpas. Det er informationer, som er oplyst af dig og din arbejdsgiver i forbindelse med ansøgning om enten id-kort, gæstekort eller bilpas.

Du er berettiget til at gøre indsigelse i henhold til persondatalovens bestemmelser. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der er registreret på dig.

Hvis oplysningerne om dig er urigtige, ufuldstændige eller vildledende, er du berettiget til at få de gemte oplysninger rettet eller slettet.

Du kan til enhver tid rette henvendelse med henblik på at få oplyst, hvilke informationer Hovedvagten i Billund Lufthavn A/S har registreret på dig.