logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring vedrørende billeder og filmoptagelser til brug i virksomhedskommunikation og markedsføring

Baggrund
I Billund Lufthavn vil vi gerne tilbyde, at man frivilligt kan blive en del af vores ansigt udadtil. På den måde bliver vores kommunikation og markedsføring mere personlig og vedkommende. Til gengæld får man en oplevelse ved at se sig selv repræsentere Billund Lufthavn i forskellige sammenhænge.

Der gives ikke betaling for at tillade, at Billund Lufthavn bruger billeder og filmoptagelser i vores kommunikation og markedsføring. Du skal således alene tillade, at vi bruger billeder og filmoptagelser, hvis du vurderer, at det har en værdi i sig selv for dig at blive en del af vores kommunikation og markedsføring.

Formål
Med dit samtykke giver du Billund Lufthavn ret til vederlagsfrit til enhver tid at anvende billeder og filmoptagelser af dig til kommunikation af budskaber fra og markedsføring af Billund Lufthavn samt hertil knyttede selskaber, samarbejdspartnere, produkter og services. Du tillader samtidig, at kommunikationen og markedsføringen kan ske i alle medier, i ubegrænset oplag og med en ubegrænset udbredelse.

Hvad bruger vi eksempelvis billeder og filmoptagelserne til?
Billederne og filmoptagelserne kan eksempelvis blive brugt, når vi udsender pressemeddelelser, udarbejder reklamebrochurer, bringer annoncer i aviser eller på nettet og anvender sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok og lignende) i kommunikations- og markedsføringsøjemed.

Vi kan dog ikke udelukke, at andre medier vil blive brugt til kommunikation og markedsføring.

Hvilke billeder og filmoptagelser bruger vi?
Billund Lufthavn udvælger de billeder og filmoptagelser, der anvendes i kommunikationen og markedsføringen.

Vi samarbejder med dig
Vi anvender udelukkende præsentable billeder og filmoptagelser. Billederne og filmoptagelserne tages i øvrigt efter nærmere aftale med dig. Skulle der således under optagelserne være billeder eller filmoptagelser, som du ikke mener, vi bør bruge, har du ret til at gøre os opmærksomme på dette, hvorefter disse billeder og filmoptagelser slettes.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage
Behandlingen af billederne og filmoptagelserne sker i henhold til databeskyttelsesreglerne, herunder især databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven. Du kan således altid trække dit samtykke tilbage. Se dog mere herom nedenfor.

Under formularen kan du læse, hvilke betingelser du bekræfter udover ovenstående med denne samtykkeerklæring, ligesom du også kan læse, hvordan du kan tilbagekalde dit samtykke, og hvilken betydning det får, hvis du trækker samtykket tilbage.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler alene almindelige personoplysninger i forbindelse med indsamling og anvendelse af billeder og filmoptagelser i markedsføringen. Vi behandler således ikke personoplysninger, der hører under de særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger).

Modtagere eller kategorier af modtagere
Da billeder og filmoptagelser anvendes til kommunikation og markedsføring modtager samtlige valgte udgivere en kopi af alle eller udvalgte billeder og filmoptagelser.

Det vil sige, at eksempelvis aviser, hjemmesider og sociale medier modtager en kopi af alle eller udvalgte billeder og filmoptagelser, når vi kommunikerer eller markedsfører gennem disse medier.

Vores samarbejdspartnere og tilknyttede selskaber modtager eventuelt en kopi af alle eller udvalgte billeder og filmoptagelser, hvis vi bruger materialerne i den sammenhæng.

I det omfang vi anvender kommunikations- eller reklamebureauer, vil disse bureauer også modtage kopier af alle eller udvalgte billeder og filmoptagelser.

Endelig opbevarer vores databehandlere (it-leverandører) digitale kopier af billederne og filmoptagelserne.

Overførsel til modtagere i usikre tredjelande
Billund Lufthavn samarbejder med virksomheder og organisationer i visse usikre tredjelande, der er beliggende uden for EU/EØS. At tredjelandet er usikkert indebærer, at EU-Kommissionen har vurderet, at databeskyttelsen i landet er dårlig.

Det betyder, at billederne og filmoptagelserne kan komme såvel uvedkommende private som uvedkommende statslige parter i hænde, uden du har en mulighed for at gøre dine rettigheder som registreret gældende, herunder kræve sletning eller trække dit samtykke tilbage.

Usikre tredjelande, som billeder og filmoptagelser deles med: Tyrkiet samt Storbritannien.

Hvor lang tid gemmer vi dine personlige oplysninger?
Vi gemmer denne samtykkeerklæring i 5 år, efter vi senest har anvendt billederne eller filmoptagelserne, da forældelsesfristen for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.

Billeder eller filmoptagelser opbevares, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Under alle omstændigheder sletter vi billederne og filmoptagelserne 2 år efter, vi senest har anvendt dem.

Tilbagekaldelse af samtykke
Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en mail til Billund Lufthavn A/S.

En tilbagekaldelse berører ikke den brug af billeder og filmoptagelser af dig, som har fundet sted forud for din tilbagekaldelse. Ved tilbagekaldelse af samtykke vil vi dog bestræbe os på, at billeder og filmoptagelser af dig hurtigst muligt vil blive fjernet fra de medier, hvor materialerne er anvendt.

På de digitale medier sker dette så vidt muligt umiddelbart efter henvendelsen, mens allerede trykt og udsendt materiale med dig på ikke kan tilbagetrækkes. Vi sletter også billeder og filmoptagelser af dig på trykt, men endnu ikke udsendt materiale, medmindre det vil medføre urimelige udgifter for Billund Lufthavn.

Billeder og filmoptagelser vil dog fortsat blive anvendt af modtagere i usikre tredjelande.

Dine rettigheder
Fordi vi har taget billeder og filmoptagelser af dig, har du som registreret en række rettigheder.

Du skal være opmærksom på, at rettighederne ikke nødvendigvis kan anvendes fuldt ud i alle tilfælde. Det kan også være, at rettighederne ikke medfører det resultat, du håber på. Det gælder især for de billeder og filmoptagelser, som er delt med modtagere i usikre tredjelande.

Du kan til enhver tid trække dit samtykker tilbage (se dog nærmere ovenfor under tilbagetrækning af samtykke).

Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. (NB: Vi retoucherer ikke i billeder og filmoptagelser efter dit ønske.)

Du kan få billederne og filmoptagelserne slettet (se dog ovenfor under tilbagetrækning af samtykke).

Du kan kræve, at vi begrænser anvendelsen af billederne og filmoptagelserne. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af billederne og filmoptagelserne.

Du kan desuden kontakte os, hvis du ønsker at få en kopi af billederne eller filmoptagelserne (ret til dataportabilitet).

Vi er desuden forpligtede til at underrette enhver modtager, som billederne eller filmoptagelserne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Vi oplyser dig om, hvem der har modtaget en kopi af billederne og filmoptagelserne, hvis du anmoder om det.

Dataansvarlig
Den dataansvarlige for dine billeder og filmoptagelser er:


Billund Lufthavn A/S

CVR nr.: 23 34 31 18

Passagerterminalen 10

7190 Billund

Tlf. +45 7650 5050

Mail: info@bll.dk

 

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os.

Klage
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til info@bll.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Billund Lufthavn A/S’ behandling af billederne og filmoptagelserne.

For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.