logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Firmaoprettelse, kendt leverandør m.m.

Hvad der skal til for at få adgang til lufthavnens områder

For at I, som firma, kan få adgang til Billund Lufthavns afspærrede områder, skal der være et operationelt formål.

Derfor skal firmaet registreres i vores register via denne blanket, som skal udfyldes med informationer om virksomheden, formålet med behovet for adgang samt oplysninger de ansvarlige for medarbejderne i forhold til ansøgningerne omkring id-kort og bilpas. Under formål noteres der også hvem hos Billund Lufthavn I har en aftale med.

Underskriftsblanket
Den udfyldte blanket sendes til HR i Billund Lufthavn enten via mail i pdf format til id-kort@bll.dk eller pr. post til Billund Lufthavn att.: HR, Passagerterminalen 10, 7190 Billund Airport.

Nye krav pr. den 1. januar 2022
Ansøgning om politigodkendelse til medarbejder skal sendes til Politiets Administrative Center.
Du skal som id-kortansvarlig gå på www.politi.dk under ”service og tilladelse” og dernæst ”drift af virksomhed” og anmode om godkendelse af den medarbejder, der skal bruge en godkendelse.
Du skal ansøge med virksomheds NemID.
Herefter bliver der sendt et link til medarbejderen fra Rigspolitiet, som skal underskrive med sit private NemID.
HR i Billund Lufthavn kan ikke besvare spørgsmål angående politiets blanketter, blanketsidens funktion, baggrundskontrol eller andet, der vedrører politiets del af baggrundskontrollen. Her henviser vi til politiet. Se kontaktoplysninger på www.politi.dk

Trafikstyrelsen har udarbejdet en vejledning til baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse - læs den her.

Adgangs for personer, køretøjer og leverancer (varer, reservedele m.m.)
Der skal gives personlige adgangskort (id-kort) til alle medarbejdere, som har behov for at komme ind på lufthavnens afspærrede områder. Læs mere under "Id-kort og Awareness"

Hvis der er behov for at tage køretøjer med ind på området, skal dette ligeledes godkendes af lufthavnen – læs mere om færdsel og køretøjer her.

Hvis der er behov for at tage lufthavnsleverancer og/eller flyforsyninger (varer, reservedele m.m.) med ind på det særligt security beskyttede område (blandt andet omkring flyene og i de adgangsbeskyttede områder i terminalen), skal der foreligge en særlig tilladelse herfor.

For at få denne tilladelse er der en række forudsætninger, som skal være opfyldt af firmaet. Informationer om dette kan fås ved at kontakte Dorte Færgemann på mail: dfu@bll.dk eller telefon: +45 76 50 53 28.