logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Id-kort og Awareness

Info om id-kort samt link til online-kursus om sikkerhed

For at søge om et id-kort til Billund Lufthavn skal firmaet være oprettet i lufthavnens register. Læs mere om oprettelse af firma under "Firmaoprettelse, kendt leverandør m.m."

Når firmaet er oprettet, skal følgende punkter udføres for at medarbejderen kan få udstedt et id-kort:

 1. Den id-kort ansvarlige udfylder i samarbejde med medarbejderen ansøgning om id-kort, som kan hentes her.

 2. Den id-kort ansvarlige ansøger selv om godkendelse af medarbejderen, digitalt, hos Politiet via www.politi.dk.

  Til orientering modtager medarbejderen kort tid efter en mail fra Rigspolitiet med et link, som skal underskrives med personligt NemID. Her gives der samtykke til at politiet under sagsbehandlingen og i hele godkendelsesperioden kan indhente oplysninger fra Det Centrale Personregister og Politiets Register.

  Da godkendelsen hos Politiet kan tage op til 20 dage, bedes medarbejderen hurtigst muligt ekspedere denne NemID godkendelse.

 3. Når den id-kort ansvarlige har ansøgt digitalt hos politiet fremsendes den udfyldte og underskrevet blanket, under punkt 1, til HR i Billund Lufthavn enten via mail til id-kort@bll.dk eller pr. post til Att.: HR, Passagerterminalen 10, 7190 Billund.

  HR i Billund Lufthavn anvender ansøgningen til oprettelse af id-kort samt opbevarer personoplysningerne i overensstemmelse med persondataforordningen. Se mere herom på ansøgningsblanketten under samtykkeerklæring.

 4. Medarbejderen skal gennemgå Security Awareness e-learningsprogram.
  Det kan gøres fra alle computere med internetadgang, via Google Chrome, på www.e-bll.dk. Medarbejderen logger ind med sin e-mail (dén som er anført på ansøgningsblanketten) og anvender adgangskoden som udleves af den id-kort ansvarlige, hvorefter medarbejderen skal lave sin egen kode for at kunne tilgå kurset. Kurset kan tilgås to hverdage efter HR I Billund Lufthavn har modtaget blanketten fra punkt 1.

 5. Når ansøgningen er behandlet hos Politiet, vil den id-kort ansvarlige modtage besked herom fra Politiet.

 6. Opsummeret
  Inden afhentning af id-kort skal virksomheden der ansøger sikre sig har følgende 5 punkter er opfyldt.

  - Send blanket til Billund Lufthavn (jf. punkt 1)
  - Id-kort ansvarlig ansøger digitalt hos Politiet via www.politi.dk
  - Medarbejderen underskriver med personligt NemID
  - Virksomeden modtager en godkendelse fra Politiet
  - Medarbejderen har gennemført og bestået security awareness


  Afhentning af ID-kort:

  ID-kortet skal afhentes hos HR i Billund Lufthavn, som befinder sig i den vestlige ende af parkeringshuset på 1. sal (op mod Zleep hotellet). Medarbejderen skal ikke ind i selve parkeringshuset, men gå ind i bygningen i gavlen over mod afgangsterminalen. Medarbejderen kan parkere på P3, som ligger lige ved siden af parkeringshuset.

  Vedkommende skal huske at medbringe sit billede-id (pas eller kørekort) samt godkendelsen fra Politiet.

  Fornyelse af id-kort

  For personer som er bosiddende i Danmark, godkender politiet for maksimalt 5 år. 

  For personer som er bosiddende i udlandet, herunder f.eks. Tyskland, godkender politiet for ét år ad gangen. Det er vigtigt at virksomheden sikrer, at der bliver sendt en ansøgning om fornyelse af ID-kort senest 8 uger før medarbejderens nuværende ID-kort udløber.


Straffeattester
 

Det er ikke længere jer som virksomhed, der skal indhente og opbevare medarbejdernes straffeattester. Det gælder både for indhentning i forbindelse med rekruttering og i forbindelse med en fornyet baggrundskontrol. Det vil alene være politiet, der håndterer straffeattester. Det gælder også for medarbejdere uden dansk statsborgerskab og for medarbejdere, der har boet i udlandet inden for de sidste 5 år.

Kan politiet ikke indhente en udenlandsk straffeattest, tager de kontakt til medarbejderen uden om jeres virksomhed, og beder dem fremskaffe straffeattesten. Herefter vurderer politiet den.
En anbefaling herfra er at vedhæfte udenlandske straffeattester, hvis muligt for jer.


Har du spørgsmål

Har du spørgsmål vedr. ansøgningen til ID-kortkontoret, kan du kontakte id-kort@bll.dk

Ved spørgsmål der omhandler alt omkring politigodkendelse, henviser vi til politiet. Se kontaktoplysninger på www.politi.dk


Pr. den 1. juni 2020 er vores åbningstid for udlevering af ID-kort: 

Mandag til torsdag kl. 08.00 – 15.30 og fredag fra 08.00 – 15.00