logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Månedsrapport for december 2002

december 2002 december 2002 Pct. Ændring
Starter og landinger 2.737 2.737 0 % 0
Rutetrafik 1.593 1.593 0 % 0
Chartertrafik 380 380 0 % 0
Anden trafik 446 446 0 % 0
Lokal trafik 318 318 0 % 0
Passagerer 101.370 101.370 0 % 0
Rutetrafik indland 10.221 10.221 0 % 0
Ankommende 5.190 5.190 0 % 0
Afgående 5.031 5.031 0 % 0
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 48.438 48.438 0 % 0
Ankommende 24.164 24.164 0 % 0
Afgående 23.396 23.396 0 % 0
Transit/transfer 878 878 0 % 0
Chartertrafik 41.760 41.760 0 % 0
Ankommende 17.686 17.686 0 % 0
Afgående 18.410 18.410 0 % 0
Transit/transfer 5.664 5.664 0 % 0
Anden trafik 951 951 0 % 0
Lokal trafik 0 0 0 % 0
Luftfragt i tons 2.733 2.733 0 % 0
Import 1.189 1.189 0 % 0
Eksport 1.544 1.544 0 % 0

Månedsrapport for Januar-december 2002

januar- december 2002 januar- december 2002 Pct. Ændring
Starter og landinger 47.926 47.926 0 % 0
Rutetrafik 21.451 21.451 0 % 0
Chartertrafik 6.799 6.799 0 % 0
Anden trafik 8.676 8.676 0 % 0
Lokal trafik 11.000 11.000 0 % 0
Passagerer 1.643.767 1.643.767 0 % 0
Rutetrafik indland 164.930 164.930 0 % 0
Ankommende 83.029 83.029 0 % 0
Afgående 81.017 81.017 0 % 0
Transit/transfer 884 884 0 % 0
Rutetrafik udland 656.486 656.486 0 % 0
Ankommende 320.791 320.791 0 % 0
Afgående 324.363 324.363 0 % 0
Transit/transfer 11.332 11.332 0 % 0
Chartertrafik 798.989 798.989 0 % 0
Ankommende 367.969 367.969 0 % 0
Afgående 369.786 369.786 0 % 0
Transit/transfer 61.234 61.234 0 % 0
Anden trafik 20.068 20.068 0 % 0
Lokal trafik 3.294 3.294 0 % 0
Luftfragt i tons 41.703 41.703 0 % 0
Import 16.925 16.925 0 % 0
Eksport 24.778 24.778 0 % 0

Trafikken i Billund Airport i 2002

Den helt store begivenhed i 2002 har naturligvis været ibrugtagningen af den nye passagerterminal, der blev indviet den 30 maj.

Det nye anlæg har fået en utrolig flot modtagelse af vore kunder. Det gælder både de mange passagerer, flyselskaber og rejsearrangører, men det gælder også arkitekter og designere. Vi glæder os således over, at Billund Airport sammen med designfirmaet Kontrapunkt fik tildelt Den Danske Designpris 2002 for bedste designprogram i 2002.

Årets første 4 måneder gav stor tilbagegang i trafikken. I de fire måneder havde vi en tilbagegang på i alt 102.000 passagerer svarende til næsten 20 % af trafikken i samme periode i 2001. Færdiggørelsen af den nye terminal skete på det helt rigtige tidspunkt. Siden ibrugtagningen har lufthavnen konstateret en solid fremgang. For perioden 1. juni til 31.12. har vi således kunnet registrere en fremgang på 4,3 % i forhold til samme periode året før.

Trafikken i december måned
Den positive udvikling fra de foregående måneder er fortsat i december måned.

Det har resulteret i følgende tal:

Indenrigstrafikken har haft en fremgang på 30,4 % til i alt 10.221 passagerer.

Udenrigstrafikken kan notere en fremgang på 19,4 % til i alt 48.438 passagerer.

For chartertrafikkens vedkommende er fremgangen 25,8 % til i alt 41.760 passagerer.

Der har i december måned været i alt 101.370 passagerer. Det er 22,8 % flere end i december 2001.  

Trafikken i hele 2002
De aktuelle trafiktal viser, at Billund Lufthavn er tilbage på niveauet fra før, den store krise i luftfartskrisen satte ind.

Årstallene er naturligvis fortsat præget af den store tilbagegang i årets første 4 måneder.

Tallene for hele 2002 er som følger:

Indenrigstrafik: 164.930 passagerer svarende til en fremgang på 26 %.

Rute udland: 656.490 passagerer svarende til en tilbagegang på 0,8 %.

Charter: 798.989 passagerer svarende til en tilbagegang på 9,4 %.

For alle kategorier under et er der registreret en tilbagegang på 56.910 passagerer.

På luftfragtområdet har Billund Lufthavn håndteret fragtmængder på i alt 41.703, hvilket er uændret i forhold til mængderne i 2002.

Billund, den 2. januar 2003

Jørgen Krab Jørgensen