logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Månedsrapport for marts 2011

marts 2011 marts 2010 Pct. Ændring
Starter og landinger 4.147 4.234 -2,1 % -87
Rutetrafik 2.440 2.507 -2,7 % -67
Chartertrafik 530 547 -3,1 % -17
Anden trafik 525 482 8,9 % 43
Lokal trafik 652 698 -6,6 % -46
Passagerer 188.732 196.470 -3,9 % -7.738
Rutetrafik indland 12.788 16.225 -21,2 % -3.437
Ankommende 6.537 8.247 -20,7 % -1.710
Afgående 6.251 7.978 -21,6 % -1.727
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 121.210 119.596 1,3 % 1.614
Ankommende 59.176 56.846 4,1 % 2.330
Afgående 60.390 61.202 -1,3 % -812
Transit/transfer 1.644 1.548 6,2 % 96
Chartertrafik 53.457 59.288 -9,8 % -5.831
Ankommende 26.121 28.370 -7,9 % -2.249
Afgående 25.604 28.938 -11,5 % -3.334
Transit/transfer 1.732 1.980 -12,5 % -248
Anden trafik 1.277 1.346 -5,1 % -69
Lokal trafik 0 15 -100 % -15
Luftfragt i tons 5.687 4.955 14,8 % 732
Import 2.971 2.732 8,7 % 239
Eksport 2.716 2.223 22,2 % 493

Månedsrapport for Januar-marts 2011

januar- marts 2011 januar- marts 2010 Pct. Ændring
Starter og landinger 10.534 10.644 -1 % -110
Rutetrafik 6.546 6.523 0,4 % 23
Chartertrafik 1.449 1.507 -3,8 % -58
Anden trafik 1.275 1.176 8,4 % 99
Lokal trafik 1.264 1.438 -12,1 % -174
Passagerer 504.798 504.908 0 % -110
Rutetrafik indland 34.815 35.000 -0,5 % -185
Ankommende 17.287 16.091 7,4 % 1.196
Afgående 17.528 18.909 -7,3 % -1.381
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 311.430 302.291 3 % 9.139
Ankommende 151.870 145.605 4,3 % 6.265
Afgående 155.486 152.444 2 % 3.042
Transit/transfer 4.074 4.242 -4 % -168
Chartertrafik 155.489 164.664 -5,6 % -9.175
Ankommende 73.098 77.170 -5,3 % -4.072
Afgående 73.881 79.006 -6,5 % -5.125
Transit/transfer 8.510 8.488 0,3 % 22
Anden trafik 3.064 2.938 4,3 % 126
Lokal trafik 0 15 -100 % -15
Luftfragt i tons 15.005 12.950 15,9 % 2.055
Import 7.600 7.287 4,3 % 313
Eksport 7.405 5.663 30,8 % 1.742

Mindre fald i passagertallet

Billund Lufthavn havde i marts måned 188.732 passagerer, svarende til et fald på 3,9 % i forhold til sidste år.

Der er tre primære årsager til faldet:

1. Urolighederne i Egypten og Tunesien har betydet et markant fald i antallet af charterrejsende til disse lande, og erstatningsrejser til andre lande – eksempelvis Spanien, Jordan og Marokko – er sket i mindre omfang end faldet.

2. Skolernes påskeferie begyndte i 2010 i den sidste weekend i marts, mens den i 2011 falder midt i april måned. Da mange vestdanskere traditionelt rejser på påskeferie, får denne forskydning negativ effekt på marts måneds passagerstatistik. Til gengæld betyder det, at april måned alt andet lige vil udvise et positivt resultat i forhold til samme periode sidste år.

3. Norwegian var i marts 2010 midt i en offensiv satsning på bl.a. ruten Billund-København. Selskabet indstillede dog nogle af sine aktiviteter i Billund allerede ved udgangen af marts 2010. Norwegian flyver stadig med stor succes på ruten mellem Billund og Oslo.

Disse tre faktorer tilsammen betyder, at der for marts 2011 er tale om et faldende passagertal i forhold til samme periode sidste år.

Imidlertid er der også elementer, der peger i en anden retning. Udenrigsrutetrafikken er steget med 1,3 % til 121.210 passagerer. Flyselskaberne har i marts 2011 bedre load-factors end i samme periode sidste år. De bedre belægningsprocenter er naturligvis meget positive for flyselskaberne, der hermed får bedre udnyttelse af deres kapacitet. Derudover skal det nævnes, at Ryanair’s nye rute til Tenerife er kommet godt fra start.

Top 5 listen for udenrigsruterne i marts ser således ud:

1. Amsterdam

2. London

3. Frankfurt

4. Oslo

5. Malaga

Top 5 over charterdestinationerne i marts se således ud:

1. Las Palmas

2. Tenerife

3. Fuerteventura

4. Antalya

5. Lanzarote

Antallet af charterpassagerer er i marts faldet med 9,8 % til 53.457 passagerer.

For indenrigstrafikkens vedkommende har der i marts været 12.788 passagerer, hvilket er et fald på 21,2 %. Tilbagegangen skyldes som nævnt, at Norwegian ikke flyver på ruten til København i 2011.
I marts måned udgjorde indenrigstrafikken 6,7 % af lufthavnens samlede trafik.

Den 27. marts indviede Air France sin nye rute Billund-Paris ved et arrangement i lufthavnen, som havde deltagelse af H.K.H. Prinsesse Marie. Der er tale om tre daglige afgange, der er koordinerede med mulighederne for at flyve videre ud i verden fra Charles de Gaulle-lufthavnen. På samme måde er de tre daglige flyvninger fra Paris til Billund placeret, så de passer med ankomsterne i Paris fra andre destinationer. Ruten er allerede blevet særdeles godt modtaget, og det er forventningen, at der vil blive tale om vækst på denne destination i løbet af 2011.

Cargo Center Billund ekspederer fortsat en stigende mængde gods. I forhold til marts 2010 er der tale om en stigning på 14,8 %, svarende til, at der blev ekspederet 5.687 tons gods ind/ud af Billund Lufthavn.

Billund Lufthavn, den 1. april 2011
Kjeld Zacho Jørgensen