logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Månedsrapport for maj 2015

maj 2015 maj 2014 Pct. Ændring
Starter og landinger 4.534 4.559 -0,5 % -25
Rutetrafik 2.515 2.453 2,5 % 62
Chartertrafik 678 634 6,9 % 44
Anden trafik 648 705 -8,1 % -57
Lokal trafik 693 767 -9,6 % -74
Passagerer 268.458 256.752 4,6 % 11.706
Rutetrafik indland 11.151 12.327 -9,5 % -1.176
Ankommende 5.327 5.889 -9,5 % -562
Afgående 5.824 6.438 -9,5 % -614
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 180.478 169.925 6,2 % 10.553
Ankommende 89.307 82.784 7,9 % 6.523
Afgående 89.331 83.417 7,1 % 5.914
Transit/transfer 1.840 3.724 -50,6 % -1.884
Chartertrafik 75.559 73.294 3,1 % 2.265
Ankommende 34.669 33.391 3,8 % 1.278
Afgående 39.840 38.887 2,5 % 953
Transit/transfer 1.050 1.016 3,3 % 34
Anden trafik 1.089 930 17,1 % 159
Lokal trafik 181 276 -34,4 % -95
Luftfragt i tons 5.374 5.155 4,2 % 219
Import 1.717 1.949 -11,9 % -232
Eksport 3.657 3.206 14,1 % 451

Månedsrapport for Januar-maj 2015

januar- maj 2015 januar- maj 2014 Pct. Ændring
Starter og landinger 19.457 18.432 5,6 % 1.025
Rutetrafik 10.906 10.523 3,6 % 383
Chartertrafik 2.602 2.666 -2,4 % -64
Anden trafik 2.602 2.877 -9,6 % -275
Lokal trafik 3.347 2.366 41,5 % 981
Passagerer 1.015.982 1.012.941 0,3 % 3.041
Rutetrafik indland 47.078 51.820 -9,2 % -4.742
Ankommende 22.299 24.763 -10 % -2.464
Afgående 24.779 27.057 -8,4 % -2.278
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 688.280 655.059 5,1 % 33.221
Ankommende 338.412 320.997 5,4 % 17.415
Afgående 336.790 318.914 5,6 % 17.876
Transit/transfer 13.078 15.148 -13,7 % -2.070
Chartertrafik 276.645 302.504 -8,5 % -25.859
Ankommende 131.576 141.353 -6,9 % -9.777
Afgående 137.809 148.901 -7,4 % -11.092
Transit/transfer 7.260 12.250 -40,7 % -4.990
Anden trafik 3.385 3.068 10,3 % 317
Lokal trafik 594 490 21,2 % 104
Luftfragt i tons 26.602 24.942 6,7 % 1.660
Import 9.153 9.727 -5,9 % -574
Eksport 17.449 15.215 14,7 % 2.234

Ny rekord i maj vender udviklingen

268.458. Så mange passagerer benyttede Billund Lufthavn i maj måned, og det er en forbedring af sidste års rekord med 11.706 passagerer.

Månedens højdespringer var igen udenrigsruterne, der havde 180.478 passagerer. Det svarer til en fremgang på 10.553 passagerer eller 6,2 %. "En del af den positive udvikling skyldes naturligvis, at nogle af de mange nyheder kan ses på passagertallet, men der er samtidig tale om en fin vækst for netværksselskaberne", udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. Samtidig er der kommet gang i flere af ruterne til sydens sol og sommer.

Indenrigsruten havde 11.151 passagerer, hvilket er et fald på 1.176 passagerer svarende til 9,5 %. "Faldet skyldes formentlig, at de mange helligdage, der er i foråret, stort set har ligget i maj måned, og derfor er antallet af forretningsrejsende til København lidt mindre". Med fem daglige afgange på hverdagene, er indenrigsruten på samme niveau som i 2014.

"I maj måned er det positivt at se, at chartertrafikken for første gang i flere måneder, viser en stigning. Med 75.559 passagerer er der tale om en vækst på 2.265 passagerer eller 3,1 %", siger Kjeld Zacho Jørgensen. Ligesom med indenrigstrafikken er det formentlig forårets helligdage, der sætter sine spor i tallene, blot med omvendt fortegn.

De mange rejsende i maj måned betyder samtidig, at de første fire måneders faldende tendens er vendt, således at der nu er tale om en samlet vækst for årets første fem måneder. For år-til-dato er der tale om en lille vækst på 3.041 passagerer svarende til 0,3 %. Det samlede passagertal for de første fem måneder er 1.015.982 passagerer. "Det er naturligvis meget glædeligt, at den negative udvikling de første måneder tilsyneladende er vendt. Og ser vi frem mod sommermånederne, tyder prognoserne på, at den positive udvikling vil fortsætte." I juni måned er der opstart på Norwegians rute til Barcelona, Wizz air's rute til Gdansk og DAT's rute til Bornholm, samtidig med at Turkish Airline tilføjer yderligere afgange til Istanbul. Endelig skal det nævnes, at Air Lituanica grundet betalingsstandsning stoppede ruten til Vilnius i maj måned, men at Wizz air genåbner ruten i september.

Cargo Center Billund ekspederede 5.374 tons gods, hvilket er en lille fremgang på 4,2 %. Igen er det eksporten, der står for den positive udvikling, mens importen har vanskeligt ved at komme op i tempo. Også for Cargo Center Billund er der tale om en vækst for de første fem måneder.

Billund, den 1. juni 2015
Kjeld Zacho Jørgensen