logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Månedsrapport for september 2015

september 2015 september 2014 Pct. Ændring
Starter og landinger 5.358 5.383 -0,5 % -25
Rutetrafik 2.665 2.573 3,6 % 92
Chartertrafik 877 736 19,2 % 141
Anden trafik 619 1.266 -51,1 % -647
Lokal trafik 1.197 808 48,1 % 389
Passagerer 294.852 278.610 5,8 % 16.242
Rutetrafik indland 13.004 12.951 0,4 % 53
Ankommende 6.057 6.254 -3,1 % -197
Afgående 6.947 6.697 3,7 % 250
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 190.075 177.317 7,2 % 12.758
Ankommende 91.722 85.578 7,2 % 6.144
Afgående 96.095 88.323 8,8 % 7.772
Transit/transfer 2.258 3.416 -33,9 % -1.158
Chartertrafik 90.774 87.165 4,1 % 3.609
Ankommende 44.900 43.355 3,6 % 1.545
Afgående 44.692 42.568 5 % 2.124
Transit/transfer 1.182 1.242 -4,8 % -60
Anden trafik 879 956 -8,1 % -77
Lokal trafik 120 221 -45,7 % -101
Luftfragt i tons 5.419 5.941 -8,8 % -522
Import 1.793 1.948 -8 % -155
Eksport 3.626 3.993 -9,2 % -367

Månedsrapport for Januar-september 2015

januar- september 2015 januar- september 2014 Pct. Ændring
Starter og landinger 38.934 37.987 2,5 % 947
Rutetrafik 21.068 20.358 3,5 % 710
Chartertrafik 6.348 6.209 2,2 % 139
Anden trafik 5.317 6.427 -17,3 % -1.110
Lokal trafik 6.201 4.993 24,2 % 1.208
Passagerer 2.317.617 2.277.113 1,8 % 40.504
Rutetrafik indland 95.629 99.911 -4,3 % -4.282
Ankommende 45.831 48.576 -5,7 % -2.745
Afgående 49.798 51.335 -3 % -1.537
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 1.491.031 1.411.603 5,6 % 79.428
Ankommende 733.139 692.208 5,9 % 40.931
Afgående 734.820 689.473 6,6 % 45.347
Transit/transfer 23.072 29.922 -22,9 % -6.850
Chartertrafik 722.991 758.375 -4,7 % -35.384
Ankommende 350.530 366.178 -4,3 % -15.648
Afgående 357.645 374.165 -4,4 % -16.520
Transit/transfer 14.816 18.032 -17,8 % -3.216
Anden trafik 6.813 6.167 10,5 % 646
Lokal trafik 1.153 1.057 9,1 % 96
Luftfragt i tons 47.299 47.689 -0,8 % -390
Import 16.128 17.891 -9,9 % -1.763
Eksport 31.171 29.798 4,6 % 1.373

En fin september

Ikke alene vejret viser sig fra sin bedste side her i slutningen af september måned, også passagertallene er fine. I alt rejste 294.852 passagerer gennem Billund Lufthavn i september måned. Det er en ny rekord og en stigning på 16.242 passagerer, svarende til 5,8 % i forhold til samme måned sidste år.  Det er en god tendens, at stigningen i passagertallet ikke længere er koncentreret om sommerferien i juli, men at månederne før og efter har god vækst. Det er et tegn på, at det i overvejende grad er udenrigsruterne, der trækker væksten i lufthavnen,” siger Kjeld Zacho Jørgensen.

Udenrigsruterne havde 190.075 passagerer, hvilket er en stigning på 12.758 passagerer, eller   7,2 %. ”De mange nyheder, der blev introduceret i 2. kvartal, samt genåbningen af forbindelsen til Vilnius med Wizzair, viser for alvor deres styrke i disse måneder. Der har været stort fokus fra lufthavnens side til at få de nye selskaber og ruter godt fra start, og derfor er det ekstra glædeligt, når det lykkes,” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. Herudover er det netværksselskaberne som helhed, der står for væksten, mens virkningerne af Ryanairs baselukning begynder at sætte sine spor i passagertallene.

Indenrigstrafikken til København havde 13.004 passagerer, hvilket stort set er på samme niveau som sidste år.

Chartertrafikken havde 90.774 passagerer, hvilket er en stigning på 3.609 passagerer. ”Efter en længere periode med faldende antal chartergæster er det glædeligt at se, at der nu er en vending. Det skyldes formentlig, at sommeren i Danmark jo ikke var den allerbedste rent vejrmæssigt, og derfor er behovet for sol og strand måske lidt større. Generelt melder bureauerne om en fin interesse for rejser i efteråret, og ikke mindst i efterårsferien ventes der mange rejsende,” siger Kjeld Zacho Jørgensen.

Cargo Center Billund ekspederede 5.419 tons gods, hvilket er et fald på 522 tons. Det er både eksporten og importen, der falder i forhold til samme måned sidste år.

”Her ved afslutningen på 3. kvartal, der jo er de helt store måneder i lufthavnen, er det godt at se, at passagertallet for år-til-dato viser en vækst. Der er tale om relativt store udsving hos enkelte af flyselskaberne, men grundlæggende viser tallene, at der et godt og bredt udbud af rejser, der sikrer et solidt fundament for Billund Lufthavn.”

Billund, den 1. oktober 2015
Kjeld Zacho Jørgensen