logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Månedsrapport for marts 2004

marts 2004 marts 2003 Pct. Ændring
Starter og landinger 4.050 3.847 5,3 % 203
Rutetrafik 2.152 1.850 16,3 % 302
Chartertrafik 389 460 -15,4 % -71
Anden trafik 647 773 -16,3 % -126
Lokal trafik 862 764 12,8 % 98
Passagerer 140.842 126.057 11,7 % 14.785
Rutetrafik indland 12.191 11.628 4,8 % 563
Ankommende 6.055 5.963 1,5 % 92
Afgående 6.136 5.665 8,3 % 471
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 71.861 55.846 28,7 % 16.015
Ankommende 32.713 27.624 18,4 % 5.089
Afgående 33.706 27.134 24,2 % 6.572
Transit/transfer 5.442 1.088 400,2 % 4.354
Chartertrafik 55.079 56.705 -2,9 % -1.626
Ankommende 25.116 25.485 -1,4 % -369
Afgående 24.601 24.162 1,8 % 439
Transit/transfer 5.362 7.058 -24 % -1.696
Anden trafik 1.691 1.878 -10 % -187
Lokal trafik 20 0 0 % 20
Luftfragt i tons 4.338 3.350 29,5 % 988
Import 2.278 1.647 38,3 % 631
Eksport 2.060 1.703 21 % 357

Månedsrapport for Januar-marts 2004

januar- marts 2004 januar- marts 2003 Pct. Ændring
Starter og landinger 10.629 10.075 5,5 % 554
Rutetrafik 6.052 5.447 11,1 % 605
Chartertrafik 1.175 1.367 -14 % -192
Anden trafik 1.516 1.753 -13,5 % -237
Lokal trafik 1.886 1.508 25,1 % 378
Passagerer 376.027 351.163 7,1 % 24.864
Rutetrafik indland 32.378 32.094 0,9 % 284
Ankommende 16.035 16.309 -1,7 % -274
Afgående 16.343 15.785 3,5 % 558
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 185.898 159.951 16,2 % 25.947
Ankommende 84.621 77.035 9,8 % 7.586
Afgående 88.373 78.796 12,2 % 9.577
Transit/transfer 12.904 4.120 213,2 % 8.784
Chartertrafik 153.574 154.714 -0,7 % -1.140
Ankommende 68.170 66.901 1,9 % 1.269
Afgående 68.912 66.651 3,4 % 2.261
Transit/transfer 16.492 21.162 -22,1 % -4.670
Anden trafik 4.157 4.404 -5,6 % -247
Lokal trafik 20 0 0 % 20
Luftfragt i tons 10.885 9.067 20,1 % 1.818
Import 5.164 4.077 26,7 % 1.087
Eksport 5.721 4.990 14,6 % 731

Billund Lufthavns gode udvikling er fortsat i marts 2004

Marts-tallene viser en pæn fremgang. For alle trafikkategorier under ét er der en fremgang på 11,7 %

Forskydningerne mellem de forskellige kategorier skyldes, at der i marts 2003 var 5 hele weekender og i marts i år kun 4.
Om lørdagen er hovedvægten på chartertrafikken, mens rutetrafikken fylder relativt mest på hverdage.

Udenrigsruterne er i marts gået frem med hele 28,7 %.

Fremgangen er markant over næsten hele linien. Med bedre belægning på de enkelte afgange men naturligvis er der også en betydelig positiv påvirkning fra Maersk Airs nye ruter til Milano og Kristiansand samt SUN-AIR’s nye rute til Düsseldorf.
Indenrigstrafikken viser et plus på 4,8 %.

Chartertrafikken viser en tilbagegang på 2,9 %, men årsagen er, som allerede nævnt, at der var en weekend mindre i 2004.

Interessen for ferierejser er stigende. Sommersæsonen tegner vældig godt.

På fragtområdet har der igen i marts været en bemærkelsesværdig fremgang med en stigning i de transporterede mængder på 29,5 %.

Billund, den 1. april 2004
Jørgen Krab Jørgensen