logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Månedsrapport for juni 2005

juni 2005 juni 2004 Pct. Ændring
Starter og landinger 5.236 4.736 10,6 % 500
Rutetrafik 2.289 2.117 8,1 % 172
Chartertrafik 887 752 18 % 135
Anden trafik 720 783 -8 % -63
Lokal trafik 1.340 1.084 23,6 % 256
Passagerer 206.942 200.353 3,3 % 6.589
Rutetrafik indland 16.202 15.643 3,6 % 559
Ankommende 8.268 7.890 4,8 % 378
Afgående 7.934 7.753 2,3 % 181
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 83.029 83.502 -0,6 % -473
Ankommende 37.014 35.716 3,6 % 1.298
Afgående 44.465 43.084 3,2 % 1.381
Transit/transfer 1.550 4.702 -67 % -3.152
Chartertrafik 105.650 98.938 6,8 % 6.712
Ankommende 47.553 43.241 10 % 4.312
Afgående 56.767 51.041 11,2 % 5.726
Transit/transfer 1.330 4.656 -71,4 % -3.326
Anden trafik 1.692 2.017 -16,1 % -325
Lokal trafik 369 253 45,8 % 116
Luftfragt i tons 3.954 3.699 6,9 % 255
Import 1.706 1.525 11,9 % 181
Eksport 2.248 2.174 3,4 % 74

Månedsrapport for Januar-juni 2005

januar- juni 2005 januar- juni 2004 Pct. Ændring
Starter og landinger 24.443 23.148 5,6 % 1.295
Rutetrafik 12.696 12.147 4,5 % 549
Chartertrafik 3.189 2.790 14,3 % 399
Anden trafik 3.300 3.687 -10,5 % -387
Lokal trafik 5.258 4.524 16,2 % 734
Passagerer 917.761 871.298 5,3 % 46.463
Rutetrafik indland 79.634 75.572 5,4 % 4.062
Ankommende 40.566 37.982 6,8 % 2.584
Afgående 39.068 37.590 3,9 % 1.478
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 424.979 423.268 0,4 % 1.711
Ankommende 204.468 193.940 5,4 % 10.528
Afgående 212.751 202.824 4,9 % 9.927
Transit/transfer 7.760 26.504 -70,7 % -18.744
Chartertrafik 404.728 361.824 11,9 % 42.904
Ankommende 187.285 160.880 16,4 % 26.405
Afgående 202.695 173.828 16,6 % 28.867
Transit/transfer 14.748 27.116 -45,6 % -12.368
Anden trafik 7.676 9.753 -21,3 % -2.077
Lokal trafik 744 881 -15,6 % -137
Luftfragt i tons 25.854 22.618 14,3 % 3.236
Import 12.154 10.719 13,4 % 1.435
Eksport 13.700 11.899 15,1 % 1.801

Billund Lufthavns trafik i første halvår 2005

Det samlede passagertal i første halvår var 917.761 passagerer svarende til en stigning på 5,3 % i forhold til første halvår 2004.

På indenrigsruterne er trafikken steget med 5,4 %.
På udenrigsruterne er der en fremgang på 0,4 %.
Når det gælder charterflyvningerne, er der registreret en stigning på 11,9 %.

Luftfragten har registreret en fremgang på 14,3 % i halvåret.

For juni måned har der været en fremgang på i alt 3,3 %. Tallene for ruteflyvning er stort set uændrede, mens der er en fremgang på 6,8 % for chartertrafikken.

I juni måned 2005 var Billunds top 5 på udenrigsrute- henholdsvis chartertrafikken:

Udenrigsrute:
1. Amsterdam
2. London
3. Paris
4. Frankfurt
5. Oslo

Charter:
1. Antalya
2. Chania
3. Mallorca
4. Dalaman
5. Bourgas

På halvårets sidste dag blev vi orienteret om, at Maersk Air ophører med at eksistere, idet selskabet er solgt og vil blive lagt sammen med Sterling.
Historisk skylder vi megen tak til Maersk Air og dets engagerede medarbejdere. Vi må til gengæld erkende, at Maersk Airs ledelse i det seneste par år i stigende grad har flyttet sit fokus væk fra Billund. Det ses blandt andet ved, at hvor Maersk Air i første halvår 2003 havde 56 % af den samlede trafik i Billund Lufthavn - målt på passagerantal for rute-og charterflyvning under ét - er denne andel i første halvår i år faldet til ca. 45 %.

Vi har i alle årene haft et tæt samarbejde med Sterling. Vi ser frem til, at dette gode samarbejde fortsætter og vi er overbeviste om, at den nye situation vil betyde nye muligheder for både Sterling og Billund Lufthavn. Men det må samtidig erkendes, at forandringerne også betyder store udfordringer for alle parter.

Billund Lufthavn, den 1. juli 2005
Jørgen Krab Jørgensen