logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Månedsrapport for august 2014

august 2014 august 2013 Pct. Ændring
Starter og landinger 4.446 4.802 -7,4 % -356
Rutetrafik 2.319 2.325 -0,3 % -6
Chartertrafik 934 1.025 -8,9 % -91
Anden trafik 690 786 -12,2 % -96
Lokal trafik 503 666 -24,5 % -163
Passagerer 306.224 294.953 3,8 % 11.271
Rutetrafik indland 11.819 9.699 21,9 % 2.120
Ankommende 6.156 4.749 29,6 % 1.407
Afgående 5.663 4.950 14,4 % 713
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 177.771 163.909 8,5 % 13.862
Ankommende 92.259 86.450 6,7 % 5.809
Afgående 81.482 75.799 7,5 % 5.683
Transit/transfer 4.030 1.660 142,8 % 2.370
Chartertrafik 115.846 119.333 -2,9 % -3.487
Ankommende 60.391 64.138 -5,8 % -3.747
Afgående 53.729 54.173 -0,8 % -444
Transit/transfer 1.726 1.022 68,9 % 704
Anden trafik 662 1.916 -65,4 % -1.254
Lokal trafik 126 96 31,2 % 30
Luftfragt i tons 5.995 5.403 11 % 592
Import 2.051 2.384 -14 % -333
Eksport 3.944 3.019 30,6 % 925

Månedsrapport for Januar-august 2014

januar- august 2014 januar- august 2013 Pct. Ændring
Starter og landinger 32.604 34.183 -4,6 % -1.579
Rutetrafik 17.785 17.984 -1,1 % -199
Chartertrafik 5.473 6.031 -9,3 % -558
Anden trafik 5.161 4.822 7 % 339
Lokal trafik 4.185 5.346 -21,7 % -1.161
Passagerer 1.998.503 1.965.778 1,7 % 32.725
Rutetrafik indland 86.960 77.420 12,3 % 9.540
Ankommende 42.322 37.855 11,8 % 4.467
Afgående 44.638 39.565 12,8 % 5.073
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 1.234.286 1.171.422 5,4 % 62.864
Ankommende 606.630 573.489 5,8 % 33.141
Afgående 601.150 572.751 5 % 28.399
Transit/transfer 26.506 25.182 5,3 % 1.324
Chartertrafik 671.210 704.938 -4,8 % -33.728
Ankommende 322.823 343.059 -5,9 % -20.236
Afgående 331.597 351.023 -5,5 % -19.426
Transit/transfer 16.790 10.856 54,7 % 5.934
Anden trafik 5.211 11.653 -55,3 % -6.442
Lokal trafik 836 345 142,3 % 491
Luftfragt i tons 41.748 41.700 0,1 % 48
Import 15.943 18.440 -13,5 % -2.497
Eksport 25.805 23.260 10,9 % 2.545

Igen mere end 300.000 passagerer

Normalt er det kun i juli måned, at grænsen på 300.000 rejsende passeres. Men i august 2014 blev det ændret. 306.224 passagerer rejste gennem Billund Lufthavn i august måned, hvilket dermed er den største august i lufthavnens historie. I august 2013 var der 294.953 passagerer, så der er tale om en stigning på 11.271 passagerer, svarende til 3,8 %.

”Det er utrolig dejligt, at stigningen i passagertallene sker over hele året og ikke blot i sommerferien. Både maj, juni, juli og altså også august måneder sætter nye rekorder, så der som om de såkaldte skuldersæsoner begynder at følge med”, siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen. ”Det hænger primært sammen med, at stigningen i udenrigsruterne kommer fra netværksselskaberne, som har mange forretningsrejsende på flyene.”

Udenrigsruterne havde 177.771 passagerer, hvilket er en stigning på 13.862 passagerer – eller 8,5 %. Tendenserne er de samme som i de foregående måneder, hvor Amsterdam, Frankfurt, Istanbul, Stockholm, Keflavik og London oplever god fremgang. ”Det skyldes dels, at flere af selskaberne har øget kapaciteten enten i form af flere afgange eller større fly, men også at selskaberne fylder flysæderne bedre, og det betyder god forretning for selskaberne i en ellers hård konkurrencesituation”, siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”Det fortæller også noget om, hvor vigtigt det er for virksomhederne i Vestdanmark at have gode internationale forbindelser let tilgængeligt”.

Indenrigsruten til København fortsætter også med at stige. I alt rejste 11.819 med fly til / fra København, hvilket er en stigning på 2.120 passagerer; 21,9 %. ”For mange er det nemt og bekvemt at kunne tage flyet til dagsmøder i København, og samtidig vælger en del også at bruge København som hub-lufthavn”, siger Kjeld Zacho. ”Det at have flere valgmuligheder, når man skal rejse videre ud i verden, er et af lufthavnens mål, for på den måde servicerer vi bedst muligt hele området.”

Chartertrafikken havde 115.846 passagerer, hvilket er et fald på 2,9 % svarende til 3.487 rejsende. Eftervirkningerne af uroen i Egypten og Tyrkiet Ekspertens konkurs i efteråret 2013 sætter stadig sine spor i chartertrafikken. Således oplever både Tyrkiet, Egypten og Spanien tilbagegang i antal rejsende, mens Grækenland igen hører til blandt chartergæsterne favoritrejsemål. ”Det skifter jo lidt fra år til år, hvor chartergæsterne rejser hen, men for Spanien, Tyrkiet og Grækenland er der uanset tale om mange rejsende hver måned, så de udsving vi ser, er forholdsvis små. Undtagelsen herfra har været Egypten, der har været næsten helt lukket for chartergæster, men nu ser det heldigvis ud til, at der så småt er ved at komme gang i rejser hertil igen. Og det er glædeligt, for Egypten byder på fantastiske oplevelser for rejsende i alle aldre”.

Cargo Center Billund ekspederede 5.995 tons gods i august måned. Det er en stigning på 592 tons gods, svarende til 11.0 %. Også for år-til-dato er der en stigning – om end den er lille. Eksporten står for en stor stigning både for måneden og for året, mens importen falder. ”Virksomhedernes mulighed for at få deres varer hurtigt frem til kunderne er vigtig i tider, hvor opsvinget skal bide sig fast. Når forbruget i Danmark igen begynder at stige, tror jeg også, at vi vil se en stigning i importen, for mange virksomheder og forretninger får brug for at fylde hylderne op igen, og her er Cargo Center Billund klar til at tage imod”, siger Kjeld Zacho Jørgensen.

Billund, den 1. september 2014
Kjeld Zacho Jørgensen