logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Månedsrapport for marts 2014

marts 2014 marts 2013 Pct. Ændring
Starter og landinger 3.847 3.795 1,4 % 52
Rutetrafik 2.097 2.100 -0,1 % -3
Chartertrafik 582 615 -5,4 % -33
Anden trafik 648 554 17 % 94
Lokal trafik 520 526 -1,1 % -6
Passagerer 196.306 208.020 -5,6 % -11.714
Rutetrafik indland 10.198 9.005 13,2 % 1.193
Ankommende 4.824 4.423 9,1 % 401
Afgående 5.374 4.582 17,3 % 792
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 117.812 125.270 -6 % -7.458
Ankommende 58.221 59.235 -1,7 % -1.014
Afgående 56.549 62.623 -9,7 % -6.074
Transit/transfer 3.042 3.412 -10,8 % -370
Chartertrafik 67.622 72.455 -6,7 % -4.833
Ankommende 32.000 35.144 -8,9 % -3.144
Afgående 31.392 35.111 -10,6 % -3.719
Transit/transfer 4.230 2.200 92,3 % 2.030
Anden trafik 605 1.290 -53,1 % -685
Lokal trafik 69 0 0 % 69
Luftfragt i tons 5.530 5.265 5 % 265
Import 2.276 2.415 -5,8 % -139
Eksport 3.254 2.850 14,2 % 404

Månedsrapport for Januar-marts 2014

januar- marts 2014 januar- marts 2013 Pct. Ændring
Starter og landinger 9.869 10.762 -8,3 % -893
Rutetrafik 5.819 6.023 -3,4 % -204
Chartertrafik 1.508 1.595 -5,5 % -87
Anden trafik 1.559 1.574 -1 % -15
Lokal trafik 983 1.570 -37,4 % -587
Passagerer 528.573 535.372 -1,3 % -6.799
Rutetrafik indland 29.148 27.646 5,4 % 1.502
Ankommende 13.604 13.369 1,8 % 235
Afgående 15.544 14.277 8,9 % 1.267
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 325.118 323.329 0,6 % 1.789
Ankommende 159.962 155.005 3,2 % 4.957
Afgående 157.058 158.410 -0,9 % -1.352
Transit/transfer 8.098 9.914 -18,3 % -1.816
Chartertrafik 172.533 180.615 -4,5 % -8.082
Ankommende 80.260 87.128 -7,9 % -6.868
Afgående 82.479 89.053 -7,4 % -6.574
Transit/transfer 9.794 4.434 120,9 % 5.360
Anden trafik 1.614 3.782 -57,3 % -2.168
Lokal trafik 160 0 0 % 160
Luftfragt i tons 14.495 14.296 1,4 % 199
Import 5.459 6.308 -13,5 % -849
Eksport 9.036 7.988 13,1 % 1.048

Påskeeffekten giver lille tilbagegang

I marts måned benyttede 196.306 passagerer Billund Lufthavn. Det er en tilbagegang på 11.714 passagerer, svarende til 5,6 %. Tilbagegangen skyldes hovedsageligt, at påsken i 2013 faldt i marts måned, mens den i 2014 ligger i april. Det giver altid forskydninger i trafiktallene, og det er derfor vanskeligt at sammenligne tallene fra år til år.
"For at få et mere retvisende billede af udviklingen skal man sammenligne marts og april samlet med tidligere år", siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen. "Uden at kunne forudsige den præcise udvikling er det mit indtryk, at der samlet set over de to måneder vil være tale om fremgang i forhold til 2013. Men det må vi se på igen om en måned".

Udenrigsruterne havde 117.812 passagerer, hvilket er en tilbagegang på 7.458 passagerer eller 6,0 %. Det er især sommerruterne til sol og strand, der har tilbagegang, mens de mere forretningsorienterede ruter samlet set har en fremgang. Især Lufthansa og SAS har fin fremgang i marts måned.

Indenrigsruten havde 10.198 passagerer, hvilket er en fremgang på 1.193 passagerer, svarende til 13,2 %.

Chartertrafikken havde 67.622 passagerer, hvilket er et fald på 4.833 passagerer eller 6,7 %. Det
er en tilbagegang, der er mindre end forventet, taget i betragtning, at påsketrafikken først kommer i april, samt at Egypten fortsat har et meget mindre antal rejsende end i 2013. Igen er det destinationer i Spanien samt Tyrkiet, der står for væksten.

Cargo Center Billund ekspederede 5.530 tons gods. Importgods stod for 2.276 tons og en tilbagegang på 139 tons, og eksportgodset steg med 404 tons til 3.254 tons. Samlet set er der tale om en stigning på 265 tons.

Billund, den 1. april 2014
Kjeld Zacho Jørgensen