logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Månedsrapport for august 2016

august 2016 august 2015 Pct. Ændring
Starter og landinger 4.935 4.642 6,3 % 293
Rutetrafik 2.559 2.428 5,4 % 131
Chartertrafik 995 932 6,8 % 63
Anden trafik 638 694 -8,1 % -56
Lokal trafik 743 588 26,4 % 155
Passagerer 324.739 315.593 2,9 % 9.146
Rutetrafik indland 12.694 12.417 2,2 % 277
Ankommende 5.920 6.060 -2,3 % -140
Afgående 6.774 6.357 6,6 % 417
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 206.308 191.426 7,8 % 14.882
Ankommende 107.369 99.548 7,9 % 7.821
Afgående 97.331 89.158 9,2 % 8.173
Transit/transfer 1.608 2.720 -40,9 % -1.112
Chartertrafik 104.704 110.489 -5,2 % -5.785
Ankommende 54.777 56.930 -3,8 % -2.153
Afgående 48.163 50.875 -5,3 % -2.712
Transit/transfer 1.764 2.684 -34,3 % -920
Anden trafik 697 1.047 -33,4 % -350
Lokal trafik 336 214 57 % 122
Luftfragt i tons 5.573 5.033 10,7 % 540
Import 2.188 1.815 20,6 % 373
Eksport 3.385 3.218 5,2 % 167

Månedsrapport for Januar-august 2016

januar- august 2016 januar- august 2015 Pct. Ændring
Starter og landinger 34.434 33.576 2,6 % 858
Rutetrafik 18.860 18.403 2,5 % 457
Chartertrafik 6.399 5.471 17 % 928
Anden trafik 3.915 4.698 -16,7 % -783
Lokal trafik 5.260 5.004 5,1 % 256
Passagerer 2.115.513 2.022.765 4,6 % 92.748
Rutetrafik indland 92.021 82.625 11,4 % 9.396
Ankommende 44.130 39.774 11 % 4.356
Afgående 47.891 42.851 11,8 % 5.040
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 1.382.455 1.300.956 6,3 % 81.499
Ankommende 687.488 641.417 7,2 % 46.071
Afgående 682.467 638.725 6,8 % 43.742
Transit/transfer 12.500 20.814 -39,9 % -8.314
Chartertrafik 635.634 632.217 0,5 % 3.417
Ankommende 306.009 305.630 0,1 % 379
Afgående 313.451 312.953 0,2 % 498
Transit/transfer 16.174 13.634 18,6 % 2.540
Anden trafik 4.494 5.934 -24,3 % -1.440
Lokal trafik 909 1.033 -12 % -124
Luftfragt i tons 42.119 41.880 0,6 % 239
Import 14.978 14.335 4,5 % 643
Eksport 27.141 27.545 -1,5 % -404

Fremgangen fortsætter

I august måned benyttede 324.739 passagerer Billund Lufthavn. Det er en stigning på 9.146 passagerer svarende til 2,9 %. ”Vi har set samme mønster gennem de seneste mange måneder, hvor det er ruteflyene, og specielt netværksselskaberne, der trækker væksten,” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. ”I branchen siges det ofte, at trafik avler trafik, og det er hvad vi ser lige nu i Billund, hvor det samlede antal passagerer, der benytter netværksselskabernes tilbud er stigende.” Kombinationen af flyselskaber, hubs og alliance samarbejder samt den øget mængde af ugentlige afgange gør simpelthen at passagererne nu endnu lettere kan rejse ud i Verden fra Billund på vores netværksselskaber.  

Udenrigsruterne havde 206.308 passagerer, hvilket er 14.882 flere end i 2015 og dermed en stigning på 7,8 %. ”Isoleret set er udviklingen i de internationale forbindelser rigtig flot, og ligger klart over den gennemsnitlige forventning i det nordeuropæiske marked,” siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”Det er en klar indikation på, at markedet i Jylland-Fyn endnu ikke er mættet mht. til antallet af destinationer, og det giver jo os fortsat gode udviklingsmuligheder i de kommende år. Muligheder, som vi forfølger løbende gennem dialog med såvel nuværende som potentielt nye kunder. Samtidig har vi fortsat kapacitet til flere rejsende og flere fly i lufthavnen, så der er potentiale for at fortsætte den gode vækst, vi har set gennem de seneste år, ” siger Kjeld Zacho Jørgensen. ”

Indenrigsruterne havde samlet set en stigning på 277 passagerer, svarende til 2,2 %. ”Indenrigsruterne er i procenter en mindre del af den samlede passagermængde, men ikke desto mindre en vigtig del af tilbuddet til borgerne i området. Så en fortsat udvikling af såvel ruten til Bornholm som til København er en af vores klare ambitioner sammen med flyselskaberne på ruterne.

Chartertrafikken havde 104.704 passagerer, hvilket er et fald på 5.785 passagerer svarende til 5,2 %. Faldet skyldes udelukkende periodiseringer i forhold til sidste år, hvor der var fem weekender i august måned, mod fire i 2016. Weekenderne er helt afgørende da cirka 50% af alle chartergæster rejser på lørdage eller søndage, så derfor forekommer der en del udsving hen over året afhængig af hvordan weekenddagene falder. Men hvis man ser hen over året som helhed, ser det ganske stabilt ud.

Cargo Center Billund ekspederede 5.573 tons gods, hvilket er en samlet fremgang på 540 tons. I forlængelse af de seneste måneder er det importen, der står for væksten, hvilket er meget glædeligt. Vækst i importen er normalt er tegn på forbedrede konjunkturer, og det kan vi så håbe på vil fortsætte.

For året til dato er der tale om en fin fremgang i passagertallet, samt status quo i godsmængderne. Alt i alt en tilfredsstillende udvikling.

Billund, den 1. september 2016
Kjeld Zacho Jørgensen