logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Månedsrapport for maj 2006

maj 2006 maj 2005 Pct. Ændring
Starter og landinger 4.665 4.818 -3,2 % -153
Rutetrafik 1.982 2.250 -11,9 % -268
Chartertrafik 686 499 37,5 % 187
Anden trafik 703 697 0,9 % 6
Lokal trafik 1.294 1.372 -5,7 % -78
Passagerer 153.912 159.519 -3,5 % -5.607
Rutetrafik indland 9.751 14.268 -31,7 % -4.517
Ankommende 4.867 7.214 -32,5 % -2.347
Afgående 4.884 7.054 -30,8 % -2.170
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 72.378 75.498 -4,1 % -3.120
Ankommende 35.988 37.293 -3,5 % -1.305
Afgående 35.768 37.167 -3,8 % -1.399
Transit/transfer 622 1.038 -40,1 % -416
Chartertrafik 69.705 67.893 2,7 % 1.812
Ankommende 29.937 30.684 -2,4 % -747
Afgående 36.226 36.997 -2,1 % -771
Transit/transfer 3.542 212 1570,8 % 3.330
Anden trafik 1.736 1.575 10,2 % 161
Lokal trafik 342 285 20 % 57
Luftfragt i tons 4.320 4.149 4,1 % 171
Import 1.930 1.923 0,4 % 7
Eksport 2.390 2.226 7,4 % 164

Månedsrapport for Januar-maj 2006

januar- maj 2006 januar- maj 2005 Pct. Ændring
Starter og landinger 20.020 19.207 4,2 % 813
Rutetrafik 10.051 10.407 -3,4 % -356
Chartertrafik 2.581 2.302 12,1 % 279
Anden trafik 2.646 2.580 2,6 % 66
Lokal trafik 4.742 3.918 21 % 824
Passagerer 698.672 710.819 -1,7 % -12.147
Rutetrafik indland 52.796 63.432 -16,8 % -10.636
Ankommende 26.005 32.298 -19,5 % -6.293
Afgående 26.791 31.134 -13,9 % -4.343
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 342.706 341.950 0,2 % 756
Ankommende 168.588 167.454 0,7 % 1.134
Afgående 168.748 168.286 0,3 % 462
Transit/transfer 5.370 6.210 -13,5 % -840
Chartertrafik 296.427 299.078 -0,9 % -2.651
Ankommende 131.446 139.732 -5,9 % -8.286
Afgående 137.499 145.928 -5,8 % -8.429
Transit/transfer 27.482 13.418 104,8 % 14.064
Anden trafik 6.215 5.984 3,9 % 231
Lokal trafik 528 375 40,8 % 153
Luftfragt i tons 21.584 21.900 -1,4 % -316
Import 10.984 10.448 5,1 % 536
Eksport 10.600 11.452 -7,4 % -852

Trafikken i Billund i maj måned

Med overgangen til sommerfartplanen den 26. marts er der sket en betydelig ændring i trafikmønsteret i Billund.
Vi redegjorde for konsekvenserne heraf i rapporten vedr. april måned. Der er ikke meget nyt at tilføje.

De rejsende ser frem til, at der fra november 2006 kommer mere kapacitet på Billund-Amsterdam-ruten. KLM flyver den kommende vinter 4 gange dagligt mellem Billund og Amsterdam.

Vi glæder os over, at Cimber med virkning fra 1. maj har begyndt sine daglige forbindelser på ruten til Bergen. Og at samme selskab har åbnet den første rute nogensinde mellem Billund og Bornholm med 3 ugentlige flyvninger. Passagererne har taget vældig godt imod disse nye initiativer.

DAT har til stor glæde for markedet genåbnet ruten Billund-Kaunas.

Så kan vi notere, at flere og flere bliver opmærksomme på, at den hurtigste vej fra Jylland til flere destinationer i Fjernøsten er Finnairs forbindelse fra Billund via Helsinki. Det er SUN-AIR, der flyver på strækningen mellem Billund og Helsinki.

I perioden 22. juni til 10. august vil Sterling have ruteflyvning mellem Billund og Athen.

Chartertrafikken i maj er steget med 2,7 %. Der sker fortsat tilpasninger i sommerens charterprogram, men alt tyder på at sommertrafikken bliver lidt større end sommeren 2005.

Nøgletallene for maj måned er:

Indenrigstrafik                 - 31,7 %, som skyldes, at Aalborg-Billund-ruten nu er lukket.
Udenrigsrutetrafik            - 4,1 %
Chartertrafik                      2,7 %
Passagertrafik i alt            - 3,5 %
Fragt                                 4,1 %

 

Billund, den 1. juni 2006
Jørgen Krab Jørgensen
Lufthavnschef