logo
logo

Søg

0 Resultater

sider
produkter

Månedsrapport for marts 2006

marts 2006 marts 2005 Pct. Ændring
Starter og landinger 4.600 3.641 26,3 % 959
Rutetrafik 2.303 2.045 12,6 % 258
Chartertrafik 514 437 17,6 % 77
Anden trafik 557 507 9,9 % 50
Lokal trafik 1.226 652 88 % 574
Passagerer 141.841 147.630 -3,9 % -5.789
Rutetrafik indland 11.985 12.285 -2,4 % -300
Ankommende 5.931 6.322 -6,2 % -391
Afgående 6.054 5.963 1,5 % 91
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 72.845 72.355 0,7 % 490
Ankommende 36.136 35.890 0,7 % 246
Afgående 35.229 34.661 1,6 % 568
Transit/transfer 1.480 1.804 -18 % -324
Chartertrafik 55.579 61.780 -10 % -6.201
Ankommende 24.985 29.872 -16,4 % -4.887
Afgående 24.908 28.800 -13,5 % -3.892
Transit/transfer 5.686 3.108 82,9 % 2.578
Anden trafik 1.432 1.210 18,3 % 222
Lokal trafik 0 0 0 % 0
Luftfragt i tons 5.013 4.617 8,6 % 396
Import 2.772 2.465 12,5 % 307
Eksport 2.241 2.152 4,1 % 89

Månedsrapport for Januar-marts 2006

januar- marts 2006 januar- marts 2005 Pct. Ændring
Starter og landinger 11.493 10.188 12,8 % 1.305
Rutetrafik 6.314 5.955 6 % 359
Chartertrafik 1.408 1.403 0,4 % 5
Anden trafik 1.379 1.258 9,6 % 121
Lokal trafik 2.392 1.572 52,2 % 820
Passagerer 406.788 408.264 -0,4 % -1.476
Rutetrafik indland 33.839 36.004 -6 % -2.165
Ankommende 16.593 18.241 -9 % -1.648
Afgående 17.246 17.763 -2,9 % -517
Transit/transfer 0 0 0 % 0
Rutetrafik udland 202.404 192.479 5,2 % 9.925
Ankommende 98.774 93.205 6 % 5.569
Afgående 100.046 95.092 5,2 % 4.954
Transit/transfer 3.584 4.182 -14,3 % -598
Chartertrafik 167.210 176.863 -5,5 % -9.653
Ankommende 74.515 82.945 -10,2 % -8.430
Afgående 75.167 84.034 -10,6 % -8.867
Transit/transfer 17.528 9.884 77,3 % 7.644
Anden trafik 3.239 2.918 11 % 321
Lokal trafik 96 0 0 % 96
Luftfragt i tons 12.928 12.866 0,5 % 62
Import 6.765 6.107 10,8 % 658
Eksport 6.163 6.759 -8,8 % -596

Trafikken i Billund i marts måned

Billund Lufthavn har i marts måned måttet notere en tilbagegang i trafikken på ca. 5.800 passagerer, svarende til 3,9 %.

Den absolut væsentligste årsag hertil er, at størsteparten af charterrejserne til arabiske lande blev aflyst.

Samlet har Billund i marts haft 141.800 passagerer mod 147.600 passagerer i marts 2005.

I alt har der fra Billund været 11.000 færre chartergæster til Egypten og Tunesien end i marts måned 2005.

Der har til gengæld været lidt flere gæster i Tyrkiet og på De Kanariske Øer. Netto har Billund mistet ca. 6.200 charterpassagerer.

Top 5 charterlufthavne fra Billund har i marts været:
1. Las Palmas
2. Tenerife
3. Antalya
4. Lanzarote
5. Grenoble

Antallet af passagerer på udenrigsruterne har været stort set uændret. 

Udenrigstrafikken er præget af de store omlægninger, der har været, efter at Sterling har reduceret sine ruteflyvninger for på Amsterdam-ruten at blive erstattet af KLM.

Top 5 lufthavne, når det gælder udenrigsruterne, har været:
1. Amsterdam
2. London
3. Paris
4. Oslo
5. Frankfurt

Indenrigstrafikken er gået tilbage med 2,4 % til i alt 11.985 passagerer på ruterne til København og Aalborg.

Mængderne af håndteret luftfragt er gået frem med 8,6 % til godt 5.000 tons.

Billund Lufthavn, den 1. april 2006
Jørgen Krab Jørgensen
Lufthavnschef